Obniżenie stawek CIT dla MŚP- 24finanse


Home » wfirma » Obniżenie stawek CIT dla MŚP
Mar
08

Projekt z dnia 22 lutego 2016 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje m.in. obniżenie stawek podatku dochodowego od osób prawnych, obecnie jest opiniowany. Do jakich stawek ministerstwo planuje obniżyć CIT i kto będzie mógł skorzystać z obniżonych stawek?

Podatnicy podatku CIT
Podatnikami CIT są przede wszystkim spółki kapitałowe, czyli każda spółka z ograniczoną działalnością oraz spółka akcyjna. Jednak nie tylko – do osób prawnych, które objęte są podatkiem od osób prawnych, należą również fundacje stowarzyszenia lub spółdzielnie. Ponadto podatnikami CIT są też niektóre jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na przykład wspólnoty mieszkaniowe, szkoły i placówki oświatowe, a także niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Aktualna stawka podatku CIT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulowanymi ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych podatników podatku CIT obowiązuje jedna stawka wynosząca 19% podstawy opodatkowania.

Obowiązujące zapisy ustawy o CIT:
Art. 19. 1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Stawka 19% dotyczy wszystkich podatników bez względu na to, jaka jest wysokość kapitału spółki. Zatem niezależnie od tego, czy kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł, czy 1 000 000 zł, każdego obowiązuje taka sama stawka podatku.

Stawka 19% podatku CIT jest jednolita również ze względu na wielkość osiąganych przychodów – stawka jest jednolita i zawsze wynosi 19% podstawy opodatkowania niezależnie od tego, jak wysokie przychody osiąga spółka.

Zapowiadane obniżenie stawki podatku CIT do 15%
Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, którego zapisy planowo mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., przewiduje rozszerzenie katalogu stawek podatku CIT do dwóch. Utrzymałby on obecnie obowiązującą stawkę 19%, dodałby jednak stawkę 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (obowiązywałaby ona w pierwszym roku podatkowym).

Projektowane zmiany ustawy o CIT:
Art. 19. 1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi:
1) 19% podstawy opodatkowania;
2) 15% podstawy opodatkowania – w przypadku:
a) małych podatników,
b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Kim zatem według ustawy o CIT jest mały podatnik? To podatnik, u którego wartość przychodu brutto ze sprzedaży (czyli wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na złote według określonego w ustawie kursu.

Limit małego podatnika dla celów CIT w 2016 roku wynosi 5 092 000 zł.

Projekt ustawy przewiduje jednak wyjątki, w których przypadku nie będzie obowiązywała obniżona stawka 15% podatku CIT. Dotyczy to m.in. podatników podatku dochodowego od osób prawnych utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału spółki, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jednak wyłącznie w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Obniżenie stawek nie dla osób fizycznych
Planowane obniżenie stawek podatkowych dotyczy jedynie osób prawnych. Oznacza to, że jednoosobowe działalności osób fizycznych czy spółki cywilne wciąż podlegać będą opodatkowaniu według:
● skali podatkowej – 18% i 32% w zależności od wielkości dochodu,
● podatku liniowego – 19% niezależnie od wielkości dochodu.

Andrzej Lazarowicz, prezes wfirma.pl

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies