O kolejności zbywania udziałów decyduje podatnik- 24finanse


Home » TAX CARE » O kolejności zbywania udziałów decyduje podatnik
Mar
10

Wspólnicy spółek często w trakcie ich istnienia dokupują udziały, choćby ze względu na potrzeby kapitałowe firmy. Warto zadbać o dokumenty, poświadczające datę i cenę zakupu, bo wówczas przy sprzedaży właściciel będzie mógł zdecydować o kolejności, w jakiej zbywa udziały.

Podatnik, będący udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zaczął rozważać tryb wyjścia z tej inwestycji. Jednym z rozwiązań, które bierze pod uwagę, jest zbycie udziałów celem ich umorzenia. A jako że nabywał je w różnym czasie i po różnych cenach, zwrócił się z pytaniem, w jakiej kolejności powinien je zbywać.
Udziały w spółce z o.o. nie są papierami wartościowymi?
Dokładnie pytanie brzmiało, czy podatnik samodzielnie może ustalić, w jakiej kolejności zbywa udziały? Prawo do samodzielnego ustalania kolejności udziałów bowiem będzie miała – zdaniem podatnika – wpływ na wysokość kosztów podatkowych przy każdej z transakcji.
Podatnik zwrócił uwagę, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zajmuje się kwestią, w jakiej kolejności mają być sprzedawane udziały. Wprawdzie art. 24 ust. 10 ustawy mówi, że jeśli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych i nie jest możliwe ustalenie ich ceny nabycia, wówczas stosuje się zasadę, że jako pierwsze sprzedawane są papiery kupione najwcześniej. Ale, zdaniem wnioskującego, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie są papierami wartościowymi w świetle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Liczy się znajomość cen nabycia
Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 1 marca tego roku (sygnatura ITPB1/4511-1248/15/HD) uznała stanowisko podatnika za prawidłowe. Urzędnicy przyznali, że ustawodawca nie sprecyzował kolejności, w jakiej powinny być zbywane udziały w spółce z o.o. A więc to podatnik ma prawo do ustalenia tej kolejności.
Jednak nie zgodzili się ze stwierdzeniem podatnika, że ma on taką swobodę, bo ustawodawca nie uznał udziałów w spółce z o.o. za papiery wartościowe. Powołali się na art. 30b ustawy, w którym mówi się o ustalaniu dochodu ze zbycia m.in. udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną. W ust. 7 tego artykułu jest odniesienie do art. 30a ust. 3, który dotyczy funduszy kapitałowych a który nakazuje stosować zasadę, że jako pierwsze są zbywane jednostki najwcześniej nabyte. Tę zasadę, wg art. 30b ust. 7, należy stosować i przy udziałach. Tylko że stosuje się je wyłącznie wtedy, kiedy podatnik nie jest w stanie zidentyfikować ceny nabycia i zbycia jednostek, a więc i udziałów w spółkach.
A ponieważ podatnik jest w stanie zidentyfikować i cenę nabycia, i sprzedaży, nie musi stosować reguły „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” i ma możliwość zbywania udziałów w dowolnej kolejności.
Warto dbać o dokumenty
Oczywiście, w przypadku nabywania udziałów w spółce z o.o. nietrudno jest o dokumenty, umożliwiające identyfikację ceny zakupu. Jednak mimo wszystko warto o tym pamiętać, bo w przyszłości od posiadania takich dokumentów może zależeć wysokość podatku.
Marek Siudaj, Tax Care

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies