Kredyt Trendy – Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej- 24finanse


Home » BIK S.A. » Kredyt Trendy – Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej
Mar
11

Rok 2015, mimo rekordowo niskich stóp procentowych i korzystnych trendów w dochodach realnych ludności, nie przyniósł wyraźnego ożywienia na rynku kredytowym, zwłaszcza dla gospodarstw domowych. Wprawdzie kwota należności banków i SKOK-ów od gospodarstw domowych w trakcie 2015 r. wyraźnie wzrosła (o 7%), ale parametry akcji kredytowej (sprzedaży kredytów) wyglądają skromniej.

Wartość zawartych umów była w 2015 r. wyższa, w porównaniu z rokiem poprzednim, w kredytach mieszkaniowych o 3,0%, w kredytach konsumpcyjnych o 4,2%. Liczba podpisanych umów na kredyty mieszkaniowe była w 2015 r. na poziomie 2014 roku, liczba umów na kredyty konsumpcyjne spadła o 4,5%. Zmniejsza się, choć powoli, liczba osób posiadających kredyt w bankach bądź SKOK-ach. Spadek ten może się wiązać z ekspansją firm pożyczkowych.

Ryzyko udzielanych kredytów, mierzone udziałem kredytów opóźnionych w obsłudze w liczbie kredytów udzielonych w latach 2012–2015 jest na stabilnym poziomie zarówno w segmencie mieszkaniowym jak i konsumpcyjnym. Ryzyko portfelowe, mierzone udziałem kredytów opóźnionych w należnościach (NPL), maleje, choć na wynik ten może wpływać sprzedaż przez banki i SKOK-i portfeli należności zagrożonych.

Po raz kolejny przyjrzeliśmy się żywo obecnie dyskutowanemu segmentowi mieszkaniowych kredytów walutowych. Kredytów w walutach obcych obecnie banki udzielają niewiele, co wynika z uwarunkowań regulacyjnych, natomiast obecne debaty dotyczą sytuacji kredytobiorców, którzy zadłużyli się w walutach obcych w przeszłości, zwłaszcza w okresie silnego złotego (lata 2006–2008). Analiza spłacalności kredytów walutowych w oparciu o dane z bazy Biura Informacji Kredytowej potwierdza opinię Narodowego Banku Polskiego zawartą w lutowym Raporcie o stabilności systemu finansowego, że „wpływ utrzymywania się wysokiego kursu franka szwajcarskiego na jakość tych kredytów był niewielki dzięki między innymi wysokim buforom dochodowym gospodarstw domowych zadłużonych w tej walucie”. Porównanie spłacalności kolejnych roczników kredytów mieszkaniowych pokazuje lepszą spłacalność kredytów udzielonych w walutach obcych w porównaniu z kredytami złotowymi.

Szczegółowe informacje w najnowszym wydaniu Kredyt Trendy znajdują się
na www.bik.pl/kredyt-trendy
Komentarzem eksperckim w zakresie omawianym w kwartalniku Kredyt Trendy służy, dr Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies