- 24finanse


Mar
04

Dla globalnie działającej Grupy Kuehne + Nagel rok 2015 był kolejnym rokiem zakończonym sukcesem. Zwiększona została rentowność osiągając rekordowy poziom. Z powodu silnego kursu franka szwajcarskiego, obroty netto spadły o 4,4% do poziomu 16.731 mln CHF, natomiast zysk brutto pozostał na ubiegłorocznym poziomie. Wynik operacyjny (EBITDA) wzrósł o 3,6% do 1.041 mln CHF.

Marża EBIT wyniosła 5,1% i przekroczyła założony cel przed czasem. Zysk za rok poprawił się o 5,4% (w stałych kursach walut o 12,7%) do 679 milionów CHF. Za rok 2015 Zarząd zaproponuje na Walnym Zgromadzeniu dywidendę w wysokości 5,00 CHF za akcję.

Kuehne + Nagel
2015 2014

CHF mln
Obrót Handlowy 20,283 21,291
Obroty netto 16,731 17,501
Zysk brutto 6,251 6,288
Wynik operacyjny (EBITDA ) 1,041 1,005
EBIT 850 819
Zysk za okres 679 644

Kuehne + Nagel International AG

Dywidenda

5.00*
4.00

Roczna Dywidenda
3.00
* Wniosek na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 maja 2016

Dr Detlef Trefzger, Dyrektor Generalny (CEO) Kuehne + Nagel International AG: „Jesteśmy dumni, że w trudnych warunkach udało nam się dodatkowo zwiększyć opłacalność i po raz kolejny osiągnąć nowy rekordowy wynik. Ta pozytywna wydajność była napędzana przez skuteczność naszych programów i realizację inicjatyw strategicznych. Zrozumienie potrzeb klienta i jego przyszłych wymagań, pozwala nam na innowacyjne rozszerzanie naszej oferty usług zgodnie z oczekiwaniami rynku. Dzięki temu ustawiamy kierunek dla dalszego sukcesu Grupy.”

Spedycja morska
W międzynarodowym rynku transportu morskiego charakteryzującego się wysoką zmiennością kursów i słabym wzrostem, Kuehne + Nagel koncentruje się na zyskownym biznesie. W pierwszej połowie roku doprowadziło to do spadku wolumenu, który następnie został zrekompensowany w drugiej połowie przez najbardziej dochodowe linie, w tym wewnątrz Azji i Ameryki Północnej. W Europie jego morskie usługi logistyczne wykazywały stagnację, a wyraźne wzrosły wolumenów dotyczyły handlu do i z Ameryki Północnej i Południowej. W odniesieniu do specjalistycznych rozwiązań takich jak kontenery chłodnicze i LCL, Kuehne + Nagel zyskała udział w rynku i wzmocniła swoją pozycję lidera. W sumie firma obsłużyła 3,8 mln TEU – taka sama ilość jak w poprzednim roku, ale z poprawą rentowności: Zysk brutto za TEU wzrósł o 5,2%, a marży EBIT (współczynnik konwersji) wzrósł z 30,3% do imponujących 33,2%. EBIT wzrósł o 15,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Spedycja lotnicza
Na rynku frachtu lotniczego Kuehne + Nagel pomyślnie utrzymywał kurs w odniesieniu do stagnacji i nieznacznie malejącego rynku globalnego. Spółka zwiększyła swój tonaż o 4,7% do 1.250.000 ton, tym samym potwierdzając swoją pozycję drugiego największego światowego spedytora lotniczego.
Poprzez skupienie się na rozwiązaniach frachtu lotniczego dla różnych sektorów branżowych, uzyskano znaczące zwycięstwa biznesowe w obsłudze sektora farmaceutycznego, lotniczego oraz w transporcie produktów łatwo psujących się.
KN FreightNet, innowacyjny portal internetowy, okazał się nowy skutecznym kanałem sprzedaży.
Dzięki niemu klienci na całym świecie mogą otrzymywać oferty na usługi frachtu lotniczego, miejsce rezerwacji w zaledwie kilka minut, a potem śledzić swoje przesyłki.
Spedycja drogowa
Rozwój operacji w spedycji drogowej pozostaje stabilny, pomimo trudnej sytuacji rynkowej w Europie. Działania drobnicowe udało się rozgrzeszyć w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Nowa koncepcja biznesowa dla przesyłek LTL i FTL, przyczyniła się do zadowalających notowań tej jednostki biznesowej. Przejęcie przez Kuehne + Nagel amerykańskiej spółki logistycznej ReTrans, specjalizującej się w zarządzaniu transportem multimodalnym, był ważnym krokiem w rozwinięciu działalności poza Europą i już w IV kwartale przyniósł wymierne efekty. Ogólny pozytywny rozwój w tej dywizji został zmniejszony poprzez antymonopolową grzywnę nałożoną przez francuski organ ochrony konkurencji na dwadzieścia francuskich usługodawców. W tym Grupę Allen, którą Kuehne + Nagel przejął w 2009 roku, z tego 33 mln CHF powstałe ze strony wykonawcy w czasie przed nabyciem Grupy Allen.
Kuehne + Nagel odcina się od takiego rodzaju praktyk biznesowych i dysponuje kompleksowym programem zwalczania takich praktyk. Spadek EBIT z 30 mln CHF w poprzednim roku do 7.000.000 CHF zawdzięcza głównie antymonopolowej grzywnie. Firma Kuehne + Nagel wniosła odwołanie od decyzji francuskiego organu ochrony konkurencji.
Logistyka kontraktowa
Specyficzne rozwiązania Kuehne + Nagel dla całościowego łańcucha spotkały się z dużym popytem na rynku, co zostało potwierdzone przez nowe kontrakty biznesowe w 2015 roku wraz z dodatkową przestrzenią magazynową wielkości 860.000 m2.
Trzy strategiczne inicjatywy – celowy wzrost, ciągłe doskonalenie procesów i optymalizacja magazynowa – okazują się skuteczne. W roku sprawozdawczym, Kuehne + Nagel zarządzało łącznie ponad 9,5 mln m2 powierzchni magazynowej i logistycznej dla swoich klientów na całym świecie. W tym samym czasie bezczynność przestrzeni magazynowej spadła z 4,2% do 3,5%. Obroty netto z logistyki kontraktowej zanotowały wzrost skorygowany o kurs walutowy 5,5%. Niemniej jednak negatywne skutki walutowe, które szczególnie dotknęły ten dział, a także działalność logistyki zajmującej się napojami w Wielkiej Brytanii, w znacznym stopniu wpłynęły na wynik. Marża EBIT zmniejszyła się z 153 mln CHF, w stosunku do poprzedniego roku, do 119 mln CHF.
Obroty netto
Po nałożonych cłach i podatkach Grupa Kuehne + Nagel osiągnęła obrót netto w wysokości 16.731 mln CHF w 2015 roku, co oznacza spadek o 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Poziom kursu walut wpłynął negatywie na obrót netto o 8%. Podczas gdy obroty netto w Azji pozostały na tym samym poziomie co w 2014 roku, a w obu Amerykach wzrosły o 9,2%. EMEA odnotowało spadek o 9,6%, głównie w wyniku utrzymania się silnego franka szwajcarskiego w stosunku do euro.
Zysk brutto
Zysk operacyjny, który jest lepszym wskaźnikiem dla firmy logistycznej niż obrót, 6,251 mln CHF w 2015 roku nieco niższy (o 0,6 procent) niż w roku poprzednim. Natomiast w Amerykach zysk operacyjny wzrósł o 14%, a w Azji i Pacyfiku o 10.9%. Jednakże w EMEA silny frank szwajcarski doprowadził do spadku o 5,1%.
EBITDA
EBITDA wzrósł o 3,6% do 1.041 mln CHF w stosunku do poprzedniego roku. Negatywne skutki walutowe wpłynęły na EBITDA o 7,8%. EMEA generowało największy udział EBITDA z 580 mln CHF (55,7%) a następnie obu Ameryk z 231 mln CHF (22,2%) oraz Azji i Pacyfiku z 230 mln CHF (22,1%).
EBIT
W 2015 roku zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) wzrósł o 31 mln CHF do poziomu 850 mln CHF, podczas gdy negatywne skutki walutowe negatywnie wpłynęły o 7,1%. Wzrost ten spowodowany był głównie poprzez poprawieniu zyskowności. EBIT w obu Amerykach wzrósł o 44 mln CHF (28,2%) oraz w regionie Azji i Pacyfiku o 29 mln CHF (15,7%). W EMEA, natomiast zysk operacyjny zmniejszył się o 42 mln CHF (8,8%). Marża EBIT wyniosła 5,1% i przekroczyła cel przed czasem.
Dywidenda
Zarząd zaproponuje na Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 maja 2016 roku, podział dywidendy w wysokości 5,00 CHF za akcję (poprzedni rok: 4,00 CHF za akcję oraz CHF 3,00 rocznej dywidendy).
Karl Gernandt, Prezes Zarządu Kuehne + Nagel International AG: „Wynik roku jubileuszowego potwierdził, że nasza firma jest w stanie znacznie poprawić wyniki nawet podczas niestabilnej koniunktury.
Nasze struktury i procesy są wystarczająco elastyczne, aby szybko i skutecznie reagować na otoczenie. Sytuacja rynkowa po raz kolejny pozostaje wymagająca w bieżącym roku, ale nasz model biznesowy, silne przywództwo, a przede wszystkim zaangażowanie wszystkich pracowników na całym świecie pozwalają Zarządowi z optymizmem patrzeć na kontynuacje rozwoju firmy.”

O Kuehne + Nagel
Grupa Kuehne + Nagel zatrudnia ponad 67 000 pracowników w ponad 1200 lokalizacjach i w ponad 100 krajach, dzięki czemu jest jednym z wiodących przedsiębiorstw logistycznych na świecie. Swoją ugruntowaną pozycję na rynku zawdzięcza działalności związanej z frachtem morskim, lotniczym, logistyką kontraktową, a także działalności lądowej, przy czym wyraźnie skupia się na zapewnieniu zintegrowanych informatycznych rozwiązań logistycznych. Więcej informacji na stronie: http://www.kuehne-nagel.pl

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies