Wyniki Elektromont S.A. po III kwartałach 2014 roku- 24finanse


Home » Wyniki spółek » Wyniki Elektromont S.A. po III kwartałach 2014 roku
Lis
29

Elektromont S.A., spółka elektroinstalacyjna notowana na rynku New Connect, zaprezentowała raport po III kwartałach 2014 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły prawie 24,5 mln złotych i były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku o ponad 13 procent. Zysk ze sprzedaży był wyższy o blisko 30 procent  procent i wyniósł ponad 538 tys. złotych. O 9 procent wzrósł zysk netto, który wyniósł ponad 384 tys. złotych.

„Cieszę się, że systematycznie, z roku na rok, z kwartału na kwartał możemy publikować coraz lepsze wyniki. Warto pochwalić się prawie 24 procentowym wzrostem przychodów w III kwartale oraz faktem, że nasz portfel zamówień na przyszły rok ma już wartość ponad 12 mln złotych. To pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. W III kwartale podpisaliśmy aneksy oraz pozyskaliśmy zlecenia na łączną kwotę ponad 14 mln złotych. Tylko w ostatnich 6 tygodniach, wartość podpisanych umów i zleceń to prawie 3 mln złotych. Tak duża dynamika wzrostu świadczy o dużym zaufaniu do Elektromontu oraz dobrze rokuje na przyszłość. Dowodem na to są choćby aneksy do umów już realizowanych, które podwyższają wartość podpisanych wcześniej kontraktów. Przykładem niech będzie np. aneks do umowy z firmą Strabag, na wykonanie instalacji elektrycznych dla Volkswagena w Polkowicach czy zwiększenie zakresu prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną w Centrum Handlowym „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Aneksy podpisują z nami duzi europejscy gracze tacy jak wymienieni wcześniej Strabag, Skanska S.A. czy Echo Investment. Nasze doświadczenie i jakość oferty zauważył także japoński a właściwie światowy koncern budowlany TAKENAKA Europe GmbH,

 z którym 26 września podpisaliśmy umowę o wartości ponad 2,5 mln złotych, na wykonanie robót elektrycznych w zakładach NIFCO w Świdnicy – powiedział Marek Błażków, prezes zarządu Elektromont S.A.

23 października br. Elektromont otrzymał od „Galeria Sudecka  – Projekt Echo 43” aneks do umowy na wykonanie elektrycznych w Centrum Handlowym „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Wartość całkowita umowy to prawie 7,4 mln złotych. Termin zakończenia prac  – 31 stycznia 2015 roku.

12 listopada br. Spółka otrzymała od Trasko- Invest Sp. z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych w hali magazynowej „Bader” we Wrocławiu, wartość prac to ponad milion złotych.

12 listopada Elektromont podpisał również aneks do umowy z JAKON Sp. z o.o., w ramach której wykona roboty elektryczne i teletechniczne w centrum dystrybucyjnym. Wartość całej umowy to ponad 6,7 mln złotych.

13 listopada Spółka podpisała umowę z Elektrobudową na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych przy budowie bloku ciepłowniczego w Zakładzie Tauron Ciepło S.A. w Tychach. Wartość prac to prawie 1,5 mln złotych.

Elektromont S.A. stale dywersyfikuje swoją działalność. Pracuje nad rozwojem w obszarach  rynku energetycznego, automatyki przemysłowej i robotyki. Poszerza swoje kompetencje w dziedzinie  budowli hydrotechnicznych oraz odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki).

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies