Grupa Lubawa: 14% wzrost przychodów w III kwartale- 24finanse


Home » Wyniki spółek » Grupa Lubawa: 14% wzrost przychodów w III kwartale
Lis
17

Grupa Lubawa zaprezentowała najnowsze wyniki finansowe. Narastająco, od I do III kw. 2014 r. osiągnęła blisko 190 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza 14% wzrostu rok do roku. Wypracowany w tym okresie zysk netto wyniósł z kolei ponad 13 mln PLN w stosunku do 6,7 mln PLN w roku 2013, generując tym samym wzrost rzędu 96%.

Ze względu na sezonowość produkcji, trzeci kwartał jest dla Grupy Lubawa najsłabszym okresem w ciągu roku. Litex Promo, spółka będąca jednym z dwóch motorów napędowych Grupy, oraz Effect System znajdują się w tym czasie poza sezonem, kiedy Lubawa S.A., podmiot dominujący, dopiero się do niego przygotowuje. Pomimo tego, w okresie od lipca do września przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 48,6 mln PLN w stosunku do 37,9 mln PLN w roku poprzednim. Grupa zanotowała ponad milionową stratę na poziomie wyniku netto, co wiąże się z wyższymi pozostałymi kosztami operacyjnymi, mającymi w zdecydowanej mierze charakter jednorazowy.

– Ujemny wynik III kwartału w ujęciu Grupy mnie nie martwi, ponieważ jest związany ze wzrostem pozostałych kosztów operacyjnych. Sprzedaż w prezentowanym okresie jest dla nas zyskowna, a gdyby wyłączyć pozostałe koszty operacyjne, to również wynik netto byłby dodatni. Jestem zadowolony z poprawy wyników w stosunku do roku ubiegłego, mówi Marcin Kubica Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Dobrze rokuje wzrost rentowności. Jak komentuje Zarząd, jest on wynikiem wzrostu cen sprzedaży wyrobów, który nie pociągnął za sobą wzrostu cen surowców, a w niektórych przypadkach, doszło nawet do ich spadku. – Część kosztów wytworzenia ma charakter stały, co przy wzroście samej sprzedaży pozytywnie wpływa na jej rentowność, dodaje Kubica.

Segmentami produktów, które wygenerowały w III kwartale największą sprzedaż były tkaniny (56%) oraz wytwarzany przez Lubawę S.A. sprzęt specjalistyczny (21%). Jednostkowe przychody podmiotu dominującego w Grupie ukształtowały się w III kwartale na poziomie blisko 11,9 mln PLN i były wyższe o 240% niż w analogicznym okresie 2013r., kiedy sprzedaż wyniosła 3,5 mln PLN. W konsekwencji tego wynik netto osiągnął poziom ponad 1,3 mln PLN w stosunku do 0,73 mln straty w roku ubiegłym.

Bardzo cieszy mnie dynamiczny wzrost przychodów oraz fakt, iż w tym kwartale przełożyły się one na jednostkowy zysk Lubawy S.A. Sytuacja ta jest niewątpliwie efektem zwiększonych zamówień ze strony MON, dodaje Kubica.

Jak podkreśla Zarząd, wyniki finansowe za III kwartał są satysfakcjonujące. – Jesteśmy zadowoleni. Nie martwi nas ujemny wynik netto w ujęciu skonsolidowanym, gdyż nie jest on konsekwencją spadku sprzedaży. Wręcz przeciwnie, zwiększyliśmy ją zarówno w ujęciu Grupy, jak i jednostkowo. Ponadto stale dokonujemy inwestycji, które umożliwią dalszy stabilny rozwój Grupy i osiąganie korzystnych wyników finansowych w kolejnych kwartałach, dodaje Prezes Lubawa S.A.

Źródło: Lubawa Group

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies