Nowy Subfundusz w ofercie Millennium TFI- 24finanse


Home » Bankowość » Nowy Subfundusz w ofercie Millennium TFI
Paź
03

Szeroka oferta strategii inwestycyjnych Millennium TFI została wzbogacona o Subfundusz Instrumentów Dłużnych w ramach parasolowego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego.
Subfundusz został utworzony przez Millennium TFI 15 września 2014 r. i jest subfunduszem inwestycyjnym dedykowanym Klientom detalicznym i instytucjom. Sprzedaż jednostek w Banku Millennium rozpoczęła się 1 października 2014 r.

Nowy subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy chcą efektywnie pomnażać oszczędności w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym, nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, a jednak oczekują stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym.

Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona będzie zarówno na rynku polskim, jak
i na rynkach zagranicznych. Strategia Subfunduszu Millennium FIO Instrumentów Dłużnych oparta będzie o aktywne zarządzanie ryzykiem stopy procentowej na globalnych rynkach obligacji, przy ograniczonym ryzyku kredytowym. Ryzyko walutowe części zagranicznej portfela będzie
zabezpieczone poprzez instrumenty pochodne.

Subfundusz inwestować będzie w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, od obligacji skarbowych po obligacje korporacyjne, z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Minimalny udział obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz inne podmioty wynosi 50%.

Celem Subfunduszu będzie osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku funduszy inwestujących jedynie na rynku polskim poprzez aktywną alokację, wykorzystanie potencjału rynków zagranicznych i przyszłej zmienności w obszarze instrumentów dłużnych. Dzięki większej wrażliwości na zmiany rentowności i stóp procentowych, subfundusz będzie bardziej elastyczny niż typowy fundusz obligacji polskich i w konsekwencji może zaoferować potencjalnie wyższe stopy zwrotu.

Nowy subfundusz bardzo dobrze uzupełni ofertę Millennium TFI, pozwalając Klientom na większe zróżnicowanie produktowe, a jednocześnie większą dywersyfikację aktywów.

Korzyści z inwestowania w Millennium Subfundusz Instrumentów Dłużnych:
• inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów dłużnych
• inwestowanie w obligacje o wyższej rentowności niż polskich obligacji skarbowych
• aktywna alokacja – możliwość dynamicznej zmiany struktury portfela w zależności od aktualnej oceny zarządzającego
• zabezpieczenie ryzyka walutowego dla ekspozycji zagranicznej
• przystępna kwota minimalnej wpłaty – tylko 500 zł.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies