Ocena sytuacji makroekonomicznej do II kw. 2015 r.- 24finanse


Home » Rynki » Ocena sytuacji makroekonomicznej do II kw. 2015 r.
Maj
28

W I kwartale 2014 r. PKB nierównany sezonowo wzrósł realnie o 3,3 proc. Wzrost PKB okazał się wyższy niż oszacowanie konsensusu rynkowego i oznacza dalsze – po osiągnięciu dołka koniunktury w I kwartale 2013 r. — przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki.

Prognozujemy, że wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym, rolę głównego czynnika napędzającego wzrost PKB przejmie spożycie wewnętrzne. Istotny będzie także wkład nakładów brutto na środki trwałe — składowe te zostaną szczegółowo opisane w części raportu im poświęconej. Rola eksportu jako czynnika wzrostu będzie stopniowo się zmniejszać, a w IV kwartale br. jego wkład stanie się neutralny. Przewidujemy, że stopa wzrostu PKB w prognozowanym okresie będzie wykazywała stabilny i zrównoważony wzrost — w II kwartale 2014 r. wyniesie 3,7 proc. a w II kwartale 2015 r. PKB osiągnie wartość o 4,2 proc. wyższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pewne spłaszczenie ścieżki wzrostu w końcowym jej etapie można tłumaczyć m.in. efektem relatywnie wysokiej bazy.

kontrybucje do wzrostu PKB źródło GUS prognoza własna

Sytuacja w otoczeniu ekonomicznym Polski zdaje się sprzyjać postępującemu właśnie ożywieniu gospodarczemu. PKB całej Unii Europejskiej wzrósł w I kwartale 2014 r. o 1,4 proc., natomiast uwzględniając tylko kraje należące do strefy euro o 0,9 proc. Pomimo iż nie są to duże wartości — a w samej UE tempo rozwoju gospodarczego jest bardzo zróżnicowane, w zależności od analizowanego kraju – jest to kolejny okres, w którym odczyty PKB mogą sygnalizować powolne ożywienie gospodarcze. Co szczególnie istotne z punktu widzenia gospodarki polskiej, PKB Niemiec — największej gospodarki eurolandu oraz głównego partnera handlowego Polski — wzrósł w I kwartale 2014 r. o 2,5 proc. Bardzo dobre wyniki gospodarcze uzyskały też w omawianym okresie Wielka Brytania, Węgry czy też Rumunia.
Mimo ożywienia w sferze realnej w najbliższych kilku kwartałach inflacja konsumencka będzie znajdować się poniżej celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc. W rozpatrywanym przez nas horyzoncie czasowym tj. do II kwartału 2015 r. ceny będą rosnąć coraz szybciej, a maksymalne tempo wzrostu wyniesie 1,4 proc. Oznacza to, że w tym roku CPI wzrośnie o 0,7 proc. a w przyszłym o 1,6 proc.

Raport prognostyczny powstaje co pół roku i zawiera kompleksowy opis sytuacji  w Polskiej gospodarce w perspektywie najbliższych 5 kwartałów. Prognozowany jest wzrost gospodarczy, handel zagraniczny, rynek pracy oraz inflację. Raport prognostyczny jest subskrybowany przez kilka banków, dziesiątki naukowców i setki studentów, a o trafności prognoz świadczy wyróżnienie w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez NBP, Rzeczpospolitą i Parkiet.

Raport

Raport prognostyczny Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii SGH, który zawiera ocenę sytuacji makroekonomicznej do II kw. 2015 r.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies