Stwórz strategię zarządzania ryzykiem walutowym- 24finanse


Home » WUBS » Stwórz strategię zarządzania ryzykiem walutowym
Gru
04

Rynek wymiany walut umożliwia małym firmom wejście na rynki zagraniczne, nawiązanie współpracy z międzynarodowymi dostawcami oraz import unikatowych produktów na sprzedaż na rynku krajowym. Polskie firmy z sektora MSP sprowadzają z zagranicy przede wszystkim maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny. W imporcie dużą rolę odgrywa też sprzęt transportowy, produkty przemysłu chemicznego czy tworzywa sztuczne. Korzyści z międzynarodowej wymiany handlowej nie są jednak pozbawione ryzyka.

Na szczęście strategia zarządzania ryzykiem walutowym może pomóc małym firmom zabezpieczyć się przed nim. Każda firma powinna mieć taką strategię – wskazane jest posiadanie gotowych narzędzi potrzebnych do radzenia sobie z ryzykiem walutowym.

Strategia co prawda nie wyeliminuje całkowicie ryzyka, ale może pomóc międzynarodowym przedsiębiorstwom zabezpieczyć się przed zagrożeniami, które mogą pogorszyć ostateczny wynik finansowy.

Ocena ekspozycji na ryzyko

Przedsiębiorstwa powinny zacząć tworzyć strategię zarządzania ryzykiem od  określenia poziomu zakładanego ryzyka na zagranicznych rynkach.

Następnym krokiem jest określenie poszczególnych kwot ekspozycji walutowej, które chcemy zabezpieczyć. Niektóre przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na zabezpieczenie 90% swojej ekspozycji i pozostawienie tylko 10% podlegających wahaniom rynkowym. Inne mogą wybrać ochronę tylko 30% i uważnie obserwować rynek walutowy w kontekście pozostałej kwoty.

Wszystko zależy od tolerancji firmy wobec ryzyka i tego, jak aktywnie przedsiębiorstwo zamierza obserwować rynek wymiany walut. Jeżeli w firmie zatrudniona jest osoba, której zadaniem jest wyłącznie siedzenie za biurkiem każdego dnia i śledzenie kursu, to może zareagować na mające miejsce wahania kursowe. Jeżeli jednak firma nie posiada takich zasobów, powinna zablokować zakładany kurs budżetowy, aby uniknąć konsekwencji jego niekorzystnej zmiany.

Ustalenie ram strategii

Strategia zarządzania ryzykiem walutowym staje się szczególnie istotna, gdy w firmie jest wielu decydentów odpowiedzialnych za kwestie finansowe. Stworzenie sformalizowanych zasad odnośnie ryzyka walutowego pozwala wyznaczyć ramy dla wszystkich osób zarządzających poprzez określenie wytycznych dla różnych scenariuszy, co pomoże uniknąć niechcianych niespodzianek w przyszłości.

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek pomocnych w budowie firmowej strategii zarządzania ryzykiem:
1. Kto: Określ zakres odpowiedzialności poszczególnych osób. Gdy tworzysz zasady, wyraźnie zaznacz, kto jest osobą decyzyjną w danych kwestiach. Następnie określ kompetencje każdej osoby decyzyjnej w zakresie realizowania transakcji walutowych czy dokonywania płatności międzynarodowych. Obowiązki mogą być np. podzielone w taki sposób, że jedna grupa przeprowadza transakcje walutowe, kolejna rejestruje wykonywane transakcje, a jeszcze inna nadzoruje pierwsze dwie grupy, upewniając się, że realizowane są cele przedsiębiorstwa.

2. Co: Po pierwsze ważne jest określenie parametrów dla metod hedgingowych, z których firma zamierza skorzystać. Mogą to być takie instrumenty finansowe jak transakcje spot, kontrakty typu forward lub zlecenia sprzedaży. Następnie należy określić finansowe limity dla każdej z osób upoważnionych do wykonywania transakcji walutowych dla firmy. Przykładowo, strategia może pozwalać pracownikowi działu zobowiązań obsługiwać transakcje do kwoty 50 tysięcy złotych, natomiast dyrektor finansowy może być upoważniony do transakcji do kwoty 500 tysięcy złotych, bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń.

3. Kiedy: Spróbuj określić widełki czasowe transakcji. Firma może odnotować straty, jeśli uzgodniła z kontrahentem, że otrzyma płatność w obcej walucie w ciągu 30 dni, ale przez pierwsze 25 dni nie podejmuje żadnych działań w celu ochrony końcowego wyniku finansowego. Ważne jest, aby instrumenty zabezpieczające wprowadzić szybko i skutecznie.

4. Dlaczego: Kluczowym dla skuteczności strategii jest określenie, w jakim celu firma dokonuje transakcji na rynku walutowym oraz dlaczego korzysta z danych metod, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Równie ważne dla przedsiębiorstw jest wyraźne wskazanie celów samej strategii, jak np. ochrona marży czy zabezpieczenie końcowego wyniku finansowego. Dodatkowo zaleca się wprowadzenie zasady, która zakaże pracownikom angażowania się w niepożądane działania, takie jak granie na kursach walut w celu osiągnięcia nadzwyczajnych zysków.

5. Jak: Poinformuj wszystkie zaintereowane podmioty z jakiego dostawcy firma będzie korzystać do działalności tradingowej. Może to być np. firma specjalizująca się w transakcjach walutowych, dysponująca platformą online, ekspertyzą na temat rynku walutowego i szerokim wyborem walut zagranicznych.

Regularna ocena i korekta strategii

Po spisaniu ustalonej strategii firma powinna przynajmniej raz do roku przejrzeć oraz zaktualizować jej zapisy. Strategia zarządzania ryzykiem to zbiór wewnętrznych dokumentów, które powinny być zatwierdzone przez kadrę zarządzającą przed ich wdrożeniem. Gdy strategia zostanie zatwierdzona, ważne jest, aby poinformować wszystkich zainteresowanych o założeniach tego dokumentu oraz o zakresie obowiązków z niego wynikających. Upewnienie się, że wszyscy w firmie rozumieją ryzyko związane ze zwiększającymi się ekspozycjami w obcych walutach to zasadniczy krok do osiągnięcia stabilności.

Firmy powinny przyjąć określone kryteria oceny tego, czy strategia okazała się skuteczna. Jeśli np. udało się ochronić końcowy wynik finansowy, to nie rezygnuj z niej. Nie staraj się naprawić czegoś, co dobrze działa.

Jeśli jednak strategia nie spełni oczekiwań, to kadra zarządzająca powinna wprowadzić konieczne zmiany, aby w następnym roku była bardziej skuteczna. Jednakże należy odradzić firmom odrzucanie strategii tylko dlatego, że kursy waluty przesunęły się w niekorzystnym kierunku – np. jeśli euro poruszyło się w korzystnym kierunku, a firma mogła więcej na tym zarobić, gdyby uprzednio nie wprowadziła zabezpieczenia.

Właśnie tu firmy najczęściej popełniają błąd. Często w tej sytuacji rezygnują ze swojej strategii zarządzania ryzykiem, co skutkuje brakiem przygotowania, gdy zmiany są dla nich niekorzystne.

Nie sposób przewidzieć, jakie ruchy nastąpią na rynku FX, ale wdrażając odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem walutowym, właściciele firm mogą przetrwać zawirowania gospodarcze i zapewnić sobie stabilne miejsce na rynku światowym.

 Autor: Agnieszka Durlej, Western Union Business Solutions

 

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies