Bankowe Papiery Wartościowe w ofercie Alior Banku- 24finanse


Home » Bankowość » Bankowe Papiery Wartościowe w ofercie Alior Banku
Gru
03

Do 20 grudnia br. w ofercie Alior Banku dostępne będą Bankowe Papiery Wartościowe pieniężne o dwóch terminach wymagalności: dwu- lub czteroletnich. Papiery wartościowe emitowane przez Alior Bank są dedykowane osobom szukającym wyższej stopy zwrotu niż na tradycyjnych lokatach, ceniącym bezpieczeństwo inwestowanych środków oraz dostęp do swoich oszczędności i realizacji zysków również w trakcie trwania inwestycji.

Jak jest skonstruowana inwestycja?
W ramach oferty klienci mają do wyboru dwa rodzaje bankowych papierów wartościowych z rosnącymi odsetkami. Wybierając opcję z dwuletnim terminem inwestor otrzyma 5 kuponów
o rosnącym oprocentowaniu od 2,5% do 15% (p.a.), natomiast  w przypadku emisji czteroletniej otrzyma 9 kuponów z oprocentowaniem rosnącym od 2% do 20% (p.a.) (patrz tabela poniżej). Papiery posiadają wbudowaną opcję odkupu przed terminem po wartości nominalnej. Oznacza to, że w datach wypłaty odsetek, Alior Bank umorzy papiery na życzenie klienta bez utraty odsetek i kapitału. Zapis można składać już od 1.000 zł, bez opłat dystrybucyjnych.

„Jak pokazały wyniki listopadowych ofert emisji obligacji klienci poszukują tego rodzaju bezpiecznych inwestycji o wyższej stopie zwrotu. W porównaniu z ostatnio wyemitowanymi obligacjami Skarbu Państwa, Certyfikaty Depozytowe Alior Banku oferują wyższą rentowność – dla dwuletniej emisji jest to 3,62% w skali roku w porównaniu z 3,2% (obligacje 2 letnie) oraz 3,0% (Listopadowa 13-tka). Ponadto wcześniejszy odkup Certyfikatów w określonych datach odbywa się bez dodatkowych kosztów, a odsetki wypłacane są w trakcie trwania inwestycji. Jesteśmy przekonani, że nasza nowa propozycja stanowi atrakcyjną ofertę, a możliwość złożenia zapisów bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej przyciągnie również inwestorów nie będących klientami Banku” – powiedział Tomasz Wróblewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w Alior Banku

Tabela: Oprocentowanie i dzień płatności odsetek dla dwuletniej i czteroletniej emisji:

2-letnia

4-letnia

i Oprocentowanie (i) (p.a) Dzień płatności odsetek Oprocentowanie (i) (p.a) Dzień płatności odsetek
1 2,50% 24/06/2014 2,00% 24/06/2014
2 3,00% 22/12/2014 2,50% 22/12/2014
3 3,50% 22/06/2015 3,00% 22/06/2015
4 4,00% 23/11/2015 3,50% 22/12/2015
5 15,00% 22/12/2015 4,00% 22/06/2016
6 4,50% 22/12/2016
7 5,00% 22/06/2017
8 5,50% 22/11/2017
9 20,00% 22/12/2017

Źródło: Alior Bank.

Zapis można złożyć w placówce Banku, za pośrednictwem bankowości internetowej, jak również korzystając z e-wniosku na dedykowanej stronie www – bpw.aliorbank.pl/. Zapisy na Bankowe Papiery Wartościowe oraz wszelkie świadczenia pieniężne z nimi związane dokonywane będą na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym bezpłatnie przez Biuro Maklerskie Alior Banku.
Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku.
Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej
w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji.

Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w innej dzień niż Dzień Wykupu. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.
Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku.
Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku,
za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rzecznik Prasowy, Alior Bank

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies