Gminę należy poinformować o sprzedaży części nieruchomości- 24finanse


Home » Podatki » Gminę należy poinformować o sprzedaży części nieruchomości
Maj
22

Sprzedając lub kupując nieruchomość, a także zmieniając jej przeznaczenie, podatnik musi powiadomić o tym gminę, a w niektórych przypadkach – urząd skarbowy. Konsekwencją takiej decyzji może być bowiem zmiana wysokości należnego władzom lokalnym podatku od nieruchomości.

Posiadanie nieruchomości nakłada na jej właściciela pewne obowiązki względem gminy – właściciel musi między innymi zapłacić w określonych terminach podatek od nieruchomości. Powinien także przekazać gminie odpowiednie dokumenty w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub gdy nastąpią zmiany wpływające na wysokość tego podatku – na przykład gdy podatnik sprzedaje jedynie część nieruchomości.

Formularze dostępne w gminach

W terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (zakup mieszkania, sprzedaż  działki) lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wymiaru tego podatku (np. zmiana przeznaczenia z mieszkalnej na działalność gospodarczą), osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Przykładowe formularze oferują na stronach internetowych urzędy gmin. Zapłata podatku natomiast następuje cztery razy w roku w równych ratach odpowiednio do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się na przykład na sprzedaż części magazynu, przyczyniając się tym samym do spowodowania zmian w wymiarze podatku od nieruchomości, również musi poinformować o tym gminę (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę).

Spółka sprzedaje budynek

W przypadku posiadających grunty, budynki czy magazyny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, informację składaną w gminie zastępuje deklaracja przedkładana fiskusowi. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 31 stycznia. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – mają na to 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Zapłata podatku ma miejsce do 15. dnia każdego miesiąca (za styczeń do 31 stycznia).

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości podatku od nieruchomości, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej powinny dokonać odpowiedniej korekty złożonej deklaracji. Mają na to dwa tygodnie od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Jeśli właściciel mieszkania czy gruntu nie złoży informacji o wprowadzonej przez siebie zmianie, może podlegać wykroczeniu skarbowemu podlegającemu karze grzywny. W 2013 r. jej wartość wynieść może od 160 zł do 32 000 zł. Nie warto więc ryzykować, tym bardziej że skutki prawne zawieranych przez właściciela nieruchomości umów dotyczących jej zarządzania (zakup czy wynajem) są dla gmin widoczne (np. po zawarciu transakcji kupna do gminy wpływa akt notarialny).

Katarzyna Miazek, Tax Care

Adam Bujalski,  księgowy Tax Care

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies