SKOK-i płacą za lokaty znacznie więcej od banków- 24finanse


Home » Moje finanse » SKOK-i płacą za lokaty znacznie więcej od banków
Mar
12

Podczas gdy średnie stawki na bankowych lokatach spadły poniżej 4 proc., to w ofercie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych wciąż bez trudu można znaleźć depozyty na 6 proc. w skali roku i więcej.

Przeciętne oprocentowanie bankowych lokat w niespełna pół roku spadło do poziomu 3,83-4,01 proc. w zależności od terminu depozytów. Od października ub.r. średnie stawki depozytów terminowych spadły o 0,98-1,41 pkt proc. i ze względu na rekordowo niski poziom stóp procentowych należy oczekiwać dalszego obniżania odsetek z lokat. Aktualnie znalezienie w depozytu na 5 proc. lub więcej stało się zadaniem niezwykle trudnym. Ale nie w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Te bowiem wciąż oferują lokaty z odsetkami na poziomie 5,5-6 proc. lub więcej.

Rekordowe odsetki na tradycyjnej lokacie wśród SKOK-ów wypłaca Kasa Polska, która oferuje 8 proc. w skali roku. Trzymiesięczną lokatę na 7,5 proc. mogą założyć nowi członkowie SKOK Arka. Tyle samo płaci również SKOK Wołomin, ale na depozycie rocznym. Zaś za lokatę 3- i 6-miesięczną wołomińska kasa płaci po 7,2 proc.

Wysokooprocentowaną lokatą kusi także Kasa Wspólnota, która płaci 8,25 proc. w skali roku na kwartalnym depozycie, lecz aby skorzystać z oferty należy jednocześnie założyć półroczną lokatę na 4,75 proc. w skali roku. Jest to więc jeden produkt składający się z dwóch depozytów. Ofertę o podobnej konstrukcji proponuje także Kasa Stefczyka, gdzie odsetki na trzymiesięcznej lokacie wynoszą 7 proc. (należy założyć także półroczną lokatę na 4 proc.), a na sześciomiesięcznej 7,25 proc. (oferta dostępna wraz z roczną lokatą na 4 proc.).

Odsetki na poziomie 6 proc. lub więcej na lokacie z terminem zapadalności do roku włącznie mogą zarobić także m.in. członkowie Kasy Jowisz, Wielkopolskiej SKOK oraz Powszechnej SKOK. Lista wysokooprocentowanych ofert zwiększa się wraz z wydłużeniem terminu lokaty – kasy spółdzielcze chętnie płacą wysokie odsetki za depozyty z dwuletnim terminem zapadalności lub nawet dłuższym.

Oferowane przez SKOK-i lokaty nie są jednak pozbawione wad. Wiele z nich ma bowiem zmienne oprocentowanie, co naraża na ryzyko, że w trakcie trwania umowy wysokość odsetek zostanie zmniejszona. Dodatkowo założenie lokaty w kasach spółdzielczych wymaga przystąpienia do systemu co nierozerwalnie wiąże się z kosztami. Aby zostać członkiem SKOK-u należy opłacić wpisowe, wykupić przynajmniej jeden udział oraz wnieść wkład członkowski. Pierwsza opłata jest bezzwrotna (zwykle od 1 do 30 zł), zaś w przypadku pozostałych dwóch (łącznie od 2 do 60-75 zł) istnieje możliwość zwrotu w przypadku wystąpienia z kasy. Założenie lokaty – podobnie jak w bankach – może wymagać również otwarcia konta osobistego, które będzie generować dodatkowe koszty.

Konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przystąpieniem do SKOK-u powoduje, że zakładanie lokaty na niskie kwoty może nie znajdować uzasadnienia w wysokości otrzymanych odsetek. Wprawdzie część opłat początkowych można odzyskać, ale do tego czasu wpłacone na poczet udziałów i wkładu członkowskiego środki są zamrożone. Niejednokrotnie mogą to być pokaźne kwoty, ponieważ część kas uzależnia wysokość oprocentowania depozytów od liczby zakupionych udziałów – wykup większej liczby udziałów członkowskich może więc być z kolei opłacalny dla lokat na wysokie kwoty.

Na koniec stycznia br. saldo depozytów w SKOK-ach wynosiło blisko 15,5 mld zł. Dla porównania, wartość oszczędności zgromadzonych w bankach była wówczas niemal 33-krotnie większa. Od 27 października 2012 r. kasy spółdzielcze znajdują się pod kuratelą Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca stycznia SKOK-i miały czas na przeprowadzenie audytu. Wprawdzie ich wyniki nie są jeszcze znane, ale już można oczekiwać kolejnych zmian, ponieważ 8 marca posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o kasach spółdzielczych. Nowela, która trafi do Senatu, zakłada m.in. objęcie depozytów zgromadzonych w SKOK-ach gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na razie różnica pomiędzy ofertami banków, a kas spółdzielczych jest bardzo wyraźna. Można jednak  oczekiwać, że objęcie kas nadzorem KNF oraz – oczekiwane – przystąpienie do systemu gwarantowania depozytów przez BFG z biegiem czasu spowoduje stopniowy spadek oprocentowania lokat oferowanych przez SKOK-i.

Michał Sadrak, Open Finance

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies