Kalendarz podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 24finanse


Home » Podatki i opłaty » Kalendarz podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Sty
09

Kalendarz Podatnika: Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia

Lp Termin wykonania Podmiot – podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/Podstawa prawna
1 Za miesiące od stycznia do listopada – do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

Za grudzień – do dnia 20 grudnia.

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy.

Wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad.

art. 44 ust. 6, art. 43 ust. 4 ustawy PIT

2 Za miesiące od stycznia do listopada – do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Za grudzień – do dnia 20 grudnia.

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką na zasadach określonych w art. 30c, art. 9a ust. 7 ustawy PIT. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy.

Wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad.

art. 44 ust. 6, art. 43 ust. 4 ustawy PIT

3 Za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego – do dnia 20 każdego miesiąca po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka

Za ostatni kwartał – do dnia 20 grudnia.

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będące małymi podatnikami oraz rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, które wybrały kwartalny sposób wpłacania zaliczek. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy.

Wpłata zaliczki za ostatni kwartał w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni.

art. 44 ust. 6 ustawy PIT

4 Za miesiące od stycznia do listopada – do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Za grudzień – do dnia 20 grudnia.

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w danym roku podatkowym wpłaca się w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym lub stawki 19% od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub w art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy PIT.

art. 44 ust. 6b i art. 44 ust. 6c pkt 3 oraz art. 44 ust. 6h i 6i ustawy PIT

dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),
– ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Related posts:

,

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies