Inflacja w Polsce w latach 1950-2013- 24finanse


Home » Gospodarka » Inflacja w Polsce w latach 1950-2013
Gru
30

Inflacja jest to wzrost poziomu cen w gospodarce prowadzący do utraty wartości przez pieniądz.  We współczesnych gospodarkach inflacja jest zjawiskiem ogólnie występującym, uważa się, że niewielki jej poziom jest zdrowy dla gospodarki. Groźna dla gospodarki jest wysoka inflacja lub deflacja (spadek poziomu cen).

Przyczyny inflacji

 • nadmierna emisja pieniędzy (możliwa tylko w systemie pieniądza dekretowego) nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego, prowadzona poprzez:
  • dodruk banknotów niemających pokrycia
  • oprocentowanie pieniędzy
  • działalność kredytową banków komercyjnych (tzw. „bankowa kreacja pieniądza”)[.
 • niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży
 • wzrost zagregowanego popytu w gospodarce
 • niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)
 • przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo)
 • ingerencja państwa w politykę emisyjną Banku Centralnego, co prowadzi w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza.
 • wadliwa struktura gospodarki
 • import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen)
 • długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem)
 • monopolizacja gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na cenę)
 • zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym sektorze

Tabela. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2012

Rok Inflacja [%]
2013 0,9
2012 3,7
2011 4,3
2010 2,6
2009 3,5
2008 4,2
2007 2,5
2006 1,0
2005 2,1
2004 3,49
2003 0,84
2002 1,9
2001 5,47
2000 10,1
1999 7,3
1998 11,8
1997 14,9
1996 19,9
1995 27,8
1994 32,2
1993 35,3
1992 43
1991 70,3
1990 585,8
1989 251,1
1988 60,2
1987 25,2
1986 17,7
1985 15,1
1984 15
1983 22,1
1982 100,8
1981 1,2
1980 9,4
1979 7
1978 8,1
1977 4,9
1976 4,4
1975 3
1974 7,1
1973 2,8
1972 0
1971 -0,1
1970 1,1
1969 1,4
1968 1,6
1967 1,5
1966 1,2
1965 0,9
1964 1,2
1963 0,8
1962 2,5
1961 0,7
1960 1,8
1959 1,1
1958 2,7
1957 5,4
1956 -1
1955 -2,4
1954 -6,3
1953 41,9
1952 14,4
1951 9,6
1950 7,5

Stopa wzrostu inflacji w okresie PRL-u, szczególnie w latach 50. i 70. XX wieku oraz przy zmianach władz jest iluzoryczna, nie sposób szacować inflacji, gdy państwo w majestacie prawa przejmowało majątek obywateli (w tym zasoby gotówkowe), reglamentowało towary, planowało produkcję i konsumpcję.

Jedną z metod zaniżania inflacji w PRL było wycofywanie produktu z rynku i wprowadzanie nań ponownie – pod inną nazwą i z wyższą ceną. W okresie PRL-u miały miejsce braki w zaopatrzeniu towarów, szczególnie gwałtowne w latach 1988-89.

W zestawieniu inflacja liczona od roku 1989 odpowiada pozycji „Inflacja IV – wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy” z tabeli w serwisie finansowym Money.pl (patrz linki zewnętrzne). Patrząc na wskaźniki inflacji średniorocznej od roku 1989 widzimy hiperinflację w roku 1989, która trwała jeszcze na początku 1990 roku i zawyżyła inflację średnioroczną za rok 1990.

Reformy Balcerowicza spowodowały obniżenie inflacji dopiero w roku 1991. Wtedy też miała miejsce likwidacja PGR-ów i pierwsza fala bezrobocia. Nastąpiła znaczna poprawa w zaopatrzeniu rynku w towary. W następnych latach inflacja systematycznie się zmniejszała.

Gwałtowny jej spadek nastąpił w roku 2002. Jest to pozytywny efekt reform rządu premiera Jerzego Buzka, ale także spowolnienia gospodarczego na całym świecie. W tym czasie w Polsce gwałtownie wzrosło bezrobocie połączone z wielką skalą prywatyzacji i z reformą ZUS-u. W roku 2004 obserwujemy niewielki wzrost inflacji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Żródło: GUS i Wikipedia

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies