Podatek od nieruchomości: Maksymalne roczne stawki - 24finanse


Home » Podatki » Podatek od nieruchomości: Maksymalne roczne stawki
Sie
21

taxPodatek od nieruchomości należy do grupy podatków i opłat lokalnych ustalanych i pobieranych przez gminy. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty nie będące gruntami rolnymi lub leśnymi, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części. Części budynków to wydzielone pomieszczenia i lokale, a budowle to obiekty budowlane, które nie są budynkami, np. urządzenia zapewniające możliwość użytkowania budynków. Budowle podlegają opodatkowaniu tylko w takim zakresie, w jakim związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Maksymalne roczne stawki podatku od nieruchomości

Rodzaj nieruchomości Okres obowiązywania
2006 r. [1] 2007 r. [2] 2008 r.[3] 2009 r.[4] 2010 r.[5]
od budynków mieszkalnych lub ich części (od 1 mkw. powierzchni użytkowej) 0,56 zł 0,57 zł 0,59 zł 0,62 zł 0,65 zł
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 mkw. powierzchni użytkowej) 18,43 zł 18,60 zł 19,01 zł 19,81 zł 20,51 zł
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 mkw. powierzchni użytkowej) 8,58 zł 8,66 zł 8,86 zł 9,24 zł 9,57 zł
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł 3,75 zł 3,84 zł 4,01 zł 4,16 zł
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 mkw. powierzchni użytkowej) 6,17 zł 6,23 zł 6,37 zł 6,64 zł 6,88 zł
od budowli (w procentach ich wartości będącej podstawą obliczenia amortyzacji) 2 proc. 2 proc. 2 proc. 2 proc. 2 proc.
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 mkw. powierzchni) 0,68 zł 0,69 zł 0,71 zł 0,74 zł 0,77 zł
od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) 3,61 zł 3,65 zł 3,74 zł 3,90 zł 4,04 zł
od tzw. pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
(od 1 mkw. powierzchni)
0,33 zł 0,34 zł 0,35 zł 0,37 zł 0,39

Podstawa prawna:
rozdział 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, nr 9, poz. 84) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200, poz. 1683).


[1] (M.P. Nr 68/2005, poz. 956)
[2] (M.P. Nr 75/2006, poz. 758)
[3] (M.P. Nr 47/2007, poz. 557)
[4] (M.P. Nr 59/2008, poz. 531)
[5]

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies