Zalecenia KNF dotyczące oceny zdolności kredytowej przez banki - 24finanse


Home » Bankowość » Zalecenia KNF dotyczące oceny zdolności kredytowej przez banki
Paź
19

Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do działających w Polsce banków o dokonanie przeglądu obecnych zasad polityki kredytowej oraz procedur towarzyszących udzielaniu kredytów, w szczególności:

  • zweryfikowania przyjmowanych w procesie oceny zdolności kredytowej parametrów kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia posiadanych przez potencjalnego kredytobiorcę zobowiązań finansowych,
  • dopuszczalnego poziomu obciążenia jego dochodu spłatą zobowiązań,
  • uwzględnienia wrażliwości wielkości obciążenia dochodów na zmianę warunków ekonomicznych,
    szerszego wykorzystania baz danych w weryfikacji poziomu zadłużenia klientów i historii spłat.

Analizy i działania inspekcyjne przeprowadzone przez KNF potwierdziły, że dynamicznemu rozwojowi rynku kredytów dla gospodarstw domowych w ostatnich kilku latach towarzyszyło stopniowe rozluźnianie przez banki polityki kredytowej, głównie poprzez obniżanie wymogów przy analizie zdolności kredytowej klienta, wydłużanie okresu kredytowania oraz zwiększanie relacji zadłużenia do zabezpieczenia.
W opinii KNF ustalanie przez niektóre banki minimalnych poziomów kosztów utrzymania potencjalnych kredytobiorców poniżej progów socjalnych jest dowodem braku niezbędnej ostrożności w zarządzaniu ryzykiem. Niepokojąca jest także praktyka dopuszczania do obciążenia dochodu klientów obsługą zadłużenia powyżej 50 proc. Istotnym elementem jest równie weryfikacja wiarygodności informacji wykorzystywanych przy ocenie zdolności kredytowej.
Według KNF brak obiektywizmu i konserwatyzmu w ocenie zdolności kredytowej oraz akceptacji wniosków kredytowych może doprowadzić do nadmiernej ekspozycji na ryzyko.
Dlatego mając na względzie bezpieczeństwo sektora bankowego oraz klientów KNF zwraca się do banków o dokonanie niezbędnych analiz i działań w tym zakresie oraz informację o podjętych krokach..

Komunikat KNF z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zaleceń KNF dotyczących oceny zdolności kredytowej przez banki.

Related posts:

,

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies