Wyniki spółek- 24finanse


Archive

Archive for the ‘Wyniki spółek’ Category

Kwi
02

Dachser na dobrej drodze do osiągnięcia 5 mld euro rocznego obrotu

Dachser osiągnął w 2012 roku rekordowo wysokie obroty oraz znaczący wzrost liczby zatrudnionych pracowników. Można się spodziewać, że dzięki przychodom z zakupu hiszpańskich firm Azkar oraz Transunion oraz planowanemu rozwojowi, obroty operatora w bieżącym roku przekroczą 5 mld euro. Read more…

Mar
21

Wyniki GK Redan za 2012 r. mocno obciążone odpisami

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała raport finansowy za 2012 r., zgodnie z którym skonsolidowane obroty wzrosły r/r o 16% do 440 mln zł. Grupa poniosła w minionym roku 27 mln zł straty netto. Na ten wynik duży wpływ miały niegotówkowe odpisy aktualizujące utratę wartości aktywów na łączną kwotę ponad 17 mln zł. Read more…

Mar
21

DM WDM: Klucz do sukcesu to dywersyfikacja

Blisko 6,9 mln zł zysku netto wygenerowała w 2012 roku Grupa Domu Maklerskiego WDM SA,  specjalizująca się w emisjach akcji i obligacji dla małych i średnich spółek oraz prowadząca działalność inwestycyjną na własny rachunek. W porównaniu do rezultatu osiągniętego w 2011 roku wzrost wyniósł 23 proc. Read more…

Mar
21

Grupa Patentus osiągnęła ponad 100 mln złotych przychodów

Grupa Kapitałowa Patentus wypracowała w zeszłym roku ponad 100 mln zł przychodów. Osiągnięta wartość 109 934 tys. zł jest o ponad 12 mln zł wyższa w stosunku do roku wcześniejszego. Poprawiły się także: zysk brutto ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto. Read more…

Mar
21

Grupa Inpro odnotowała w 2012 roku 23% wzrost przychodów ze sprzedaży

Grupa Kapitałowa Inpro, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podsumowała wyniki za 2012 rok. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 18 mln zł, przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży w wysokości 161 mln zł. Rentowność netto odnotowano na poziomie 11%. Read more…

Mar
19

ABC Data wypracowała rekordowe przychody w 2012 r.

Lider dystrybucji IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czyli ABC Data w 2012 r. wypracowała najwyższe w historii przychody, które wzrosły o blisko 25% i osiągnęły poziom 3,7 mld zł. Dystrybutor z sukcesem realizował strategię ekspansji geograficznej. Read more…

Mar
18

Doradcy24 na dobrym kursie

Doradcy24 S.A. przedstawiła raport roczny za 2012 rok. W omawianym okresie Spółka konsekwentnie realizowała strategię optymalizacji kosztowej oraz przeprowadziła szereg działań restrukturyzacyjnych wpływających na redukcję ujemnego wyniku finansowego oraz wzrost efektywności sieci sprzedaży. Read more…

Mar
14

ROBYG: przychody w 2012 roku przekroczyły 400 mln zł

Grupa ROBYG osiągnęła w 2012 roku przychody w wysokości 402,89 mln zł, czyli o 151% więcej w porównaniu do 2011 roku. W tym okresie ROBYG zakontraktował 1113 lokali, co umocniło pozycję spółki w czołówce polskich deweloperów. Read more…

Mar
14

Najlepszy rok Meritum Banku

Meritum Bank zakończył 2012 rok z ponad 6 mln zł zysku netto. Towarzyszyły temu wysokie, ponad 65-proc. dynamiki wzrostu portfela kredytowego oraz bazy depozytowej. Suma bilansowa Banku na koniec ubiegłego roku wynosiła 2,23 mld zł i była o 60 proc. wyższa niż przed rokiem. Plan na ten rok to podwojenie zysków. Read more…

Mar
13

PHR z rekordowymi przychodami w IV kwartale

Przychodami netto ze sprzedaży na poziomie 10 435 998,40 PLN w IV kwartale 2012 roku może pochwalić się Polski Holding Rekrutacyjny S.A. Obecnie w skład Holdingu wchodzi 17 Spółek, które zajmują się m.in. usługami pracy tymczasowej, outsourcingiem księgowym i kadrowo-płacowym oraz rekrutacją osób niepełnosprawnych. Read more…

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies