Wynagrodzenia- 24finanse


Archive

Archive for the ‘Wynagrodzenia’ Category

Sie
13

Zarobki prezesów spółek notowanych na GPW

Mediana wynagrodzeń prezesów z największych spółek była prawie trzy razy wyższa od mediany wynagrodzeń prezesów z pozostałych spółek notowanych na GPW – wynika z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2012 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak Read more…

Paź
12

Posiadacze umów „śmieciowych” stracą 450 zł dochodu co miesiąc

„Ozusowanie” umów o dzieło i zlecenia sprawi, że kwota na rękę, jaką otrzymuje osoba zarabiająca 3500 zł brutto, spadnie z 2996 zł do 2547 zł, zatem aż o 449 zł. Jeśli stosuje podwyższone, 50-proc. koszty uzyskania przychodu, utrata dochodu będzie jeszcze większa. Read more…

Lip
19

Koszty życia – najdrożej na Mazowszu

Zmiana miejsca zatrudnienia i przeprowadzka do nowego miasta nie zawsze oznacza poprawę naszej sytuacji finansowej. Pod uwagę należy wziąć bowiem koszty życia, które są zróżnicowane w poszczególnych regionach. Read more…

Lip
18

Ile za złoto na Olimpiadzie?

7 lipca Polski Komitet Olimpijski ogłosił wysokość nagród za zdobycie medalu dla polskich zawodników. Kto zarobi najwięcej na sukcesie w Londynie? Read more…

Lip
13

Spółki najlepiej wynagradzające swoich menedżerów

Biorąc pod uwagę najwyższe średnie wynagrodzenia menedżerów w spółkach notowanych na GPW, na czele zestawienia znalazła się grupa TVN S.A. Read more…

Sty
30

Koszty uzyskania przychodów w 2011

Rodzaj zatrudnienia Stawka
miesięczna w zł
Stawka
roczna w zł
Umowa o pracę w jednej firmie znajdującej się w miejscu zamieszkania 111,25 1 335,00
Koszty menedżerów, członków zarządu, społeczników, członków rad nadzorczych 111,25 1 335,00
Umowa o pracę w więcej niż jednej firmie w miejscu zamieszkania   max. 
2 002,05
Koszty menedżerów, członków zarządu, uzyskujących przychody z tego samego rodzaju działalności od więcej niż jednej firmy   max.
2 002,05
Umowa o pracę w jednej firmie poza miejscem zamieszkania* 139,06 1 668,72
Umowa o pracę w więcej niż jednej firmie poza miejscem zamieszkania*   max.
2 502,56

* Kwota dotyczy osób nie otrzymujących dodatku za rozłąkę.

Sty
09

Przeciętne wynagrodzenie mięsieczne w kwartale w latach 2010-2011

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału w gospodarce narodowej w poszczególnych okresach 2010 roku wyniosło: Read more…

,

Sty
09

Przeciętne miesięczne i roczne wynagrodzenie w latach 1950-2010 r.

Przeciętne miesięczne i roczne wynagrodzenie w Polsce w latach 1950–2010, potrzebne do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Read more…

Sty
09

Minimalne wynagrodzenie za pracę 1999-2014r.

Minimalne wynagrodzenie wskazuje przede wszystkim minimalną kwotę brutto, jaką firma musi zapłacić pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Read more…

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies