Wieści z firm- 24finanse


Archive

Archive for the ‘Wieści z firm’ Category

Mar
18

OPOKA TFI sprzedała udziały w TOTALMONEY.PL SP. Z O.O.

Jeden z funduszy zarządzanych przez OPOKA TFI sprzedał pakiet 50% udziałów w TOTALMONEY.PL Sp. z o.o. realizując blisko dwukrotny zwrot z inwestycji. Operację przeprowadził zespół specjalistów OPOKA Ventures, odpowiedzialny za realizację projektów private equity. Nowym nabywcą została Grupa Wirtualna Polska. Read more…

Mar
18

Udany rok 2015 dla TXM nie uratował wyniku Grupy Redan

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała raport finansowy za 2015 r., zgodnie z którym skonsolidowane obroty wzrosły r./r. o 11,2% do 560,4 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie 8,1 mln zł zysku na sprzedaży, czyli o 40% mniej niż rok wcześniej. Bezpośrednim powodem było pogorszenie wyniku w części modowej Top Secret. Read more…

Mar
11

DM BOŚ zaoferuje akcje iFun4all

Dom Maklerski BOŚ będzie oferującym akcje iFun4all w prywatnej emisji. Krakowski producent gier będzie chciał pozyskać środki na rozwój jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r. Obcenie trwa proces przekształcenia w spółkę akcyjną. Read more…

Mar
01

Grupa ROBYG: WZA zatwierdziło buy-back

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ROBYG upoważniło Zarząd spółki do skupu akcji własnych do 20% kapitału zakładowego przez ROBYG i spółki zależne Grupy. Ustalono, że maksymalna cena akcji w skupie nie przekroczy kwoty 2,20 zł za akcję. Read more…

Mar
01

Nowy inwestor pozyskany przez Griffin Real Estate i Echo Investment

We wtorek, 1 marca br. zawarta została umowa między Echo Investment S.A. a Redefine. Na jej mocy Echo sprzeda 75 proc. udziałów w spółce kontrolującej wszystkie aktywa komercyjne grupy Echo Investment czyli obiekty biurowe i handlowe. Pozostałe 25 proc. udziałów w tej spółce zostanie w Echo Investment. Wejście w życie umowy uzależnione jest od zgody Komisji Europejskiej na transakcję. Read more…

Mar
01

Wyniki za 4 kwartały 2015 roku – Rainbow Tours S.A.

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Rainbow Tours S.A. (nazwa handlowa Rainbow) w okresie 4 kwartałów 2015 roku wyniosły 1,117 mld złotych i są wyższe od przychodów osiągniętych w 2014 o 160,6 mln złotych, co stanowi wzrost aż o 17%. Read more…

Lut
25

Qumak: 50 mln zł gotówki wypracowane w 2015 roku

Przychody giełdowego integratora technologicznego wyniosły w 4. kwartale 2015 roku 256,6 mln zł, czyli były o ok. 46 proc. wyższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Narastająco w ciągu 12 miesięcy spółka wypracowała rekordową sprzedaż na poziomie 780 mln zł. W tym wypadku wzrost wyniósł 34 proc. r/r. Jednocześnie firma wygenerowała ponad 50 mln zł gotówki w całym roku. Read more…

Lut
24

OPONEO: 185 proc. wzrost zysku w 2015 roku

Po raz kolejny OPONEO.PL udowodniła, że dobre wyniki można odnotowywać również przy niesprzyjających branży warunkach pogodowych. Przychody Grupy w 2015 roku wzrosły o 29%, zaś zysk netto aż o 185%. Read more…

Lut
23

mPay S.A. prezentuje wyniki finansowe za czwarty kwartał 2015 roku

mPay S.A. z coraz większymi zyskami i ambitnymi planami – wyniki za IV kwartał 2015 roku Read more…

Lut
22

WYNIKI SEGRO plc ZA ROK 2015

SEGRO plc ( „SEGRO”/ „Spółka” / „Grupa”) opublikowała swoje wyniki finansowe za rok 2015. Read more…

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies