Podatki i opłaty- 24finanse


Archive

Archive for the ‘Podatki i opłaty’ Category

Mar
01

Ekwiwalent za umorzone udziały bez podatku dochodowego dla spadkobierców

Kiedy dochodzi do śmierci wspólnika, spadkobiercy dziedziczą udziały w spółce. Jeśli zdecydują się na ich sprzedaż, wówczas zapłacą podatek dochodowy. A co będzie, jeśli statut spółki wyklucza możliwość wejścia spadkobierców w miejsce wspólników, co oznacza konieczność spłaty? Zdaniem sądów, tym razem podatku dochodowego nie będzie. Read more…

Wrz
07

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową kosztuje 40 zł

Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W przyszłości organy skarbowe mają wydawać także interpretacje ogólne, które w teorii mają zastąpić część wyjaśnień indywidualnych. Read more…

Sty
14

Na abolicji składek ZUS skorzystają także nieuczciwi przedsiębiorcy

Osoby, które mają należności wobec ZUS za lata 1999-2009 z tytułu działalności gospodarczej, już od najbliższego wtorku będą mogły ubiegać się ich umorzenie. Read more…

Lip
09

Zebrane w lesie jagody lub grzyby można sprzedawać bez podatku

Osoby, które dorabiają na wakacjach sprzedażą zbieranych w lesie jagód czy grzybów nie muszą płacić od uzyskanych w ten sposób zarobków podatku dochodowego – pod warunkiem jednak, że zbierali je własnoręcznie lub przy pomocy członków najbliższej rodziny. Poza tym legalna sprzedaż grzybów bezpośrednio konsumentom możliwa jest tylko z atestem. Read more…

Lut
02

Czy grozi nam kolejny wzrost stawek VAT?

Początek roku przyniósł Polakom wzrost cen wielu towarów. Podwyżki w kilku przypadkach spowodowane są zwiększeniem stawek podatku VAT. Rosnące koszty dla wielu Polaków oznaczają cięcia w domowych budżetach i budzą obawę o to, co czeka nas jeszcze w 2012 roku. Read more…

Sty
09

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2012 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2011 r.

 

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie w 2012 r.


A. od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni;
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;
  3. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni;

B. od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. od pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli

Wysokość podatku od nieruchomości od budowli nie może przekroczyć 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach lokalnych

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 171, poz. 1016)
2)Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r
(M.P. 2011 nr 95 poz. 961).

 

.

Sty
06

Koszty uzyskania przychodu w 2012 r.

Koszty uzyskania przychodu według definicji są to wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła utrzymania. W uproszczeniu chodzi o wydatki, jakie musi pokryć pracownik z własnej kieszeni, aby utrzymać pracę.
Read more…

Sty
09

Przestrzeganie terminów płatności

Obowiązkiem podatnika jest terminowe wpłacanie podatków. Terminy płatności podatków uzależnione są od sposobu powstania zobowiązania podatkowego.
Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstaje:
Read more…

Sty
09

Kalendarium podatnika 01.2011

Prowasdzący działaność gospodarczą  zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych — w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Podstawowe prawa i obowiązki wynikają z przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, która normuje ogólne zagadnienia prawa podatkowego. Znajomość tych uregulowań ułatwia wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Read more…

Sty
09

Limity przejścia na VAT

Co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu.  W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, Read more…

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies