Giełdy zagraniczne- 24finanse


Archive

Archive for the ‘Giełdy zagraniczne’ Category

Mar
14

Grupa DM WDM wprowadzi Grupę Emmerson na GPW, a Stem Cells Spin na parkiet w USA

Dom Maklerski WDM SA podpisał umowę z Grupą Emmerson SA, jedną z z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości, na mocy której broker sporządzi prospekt emisyjny, umożliwiający debiut Grupy Emmerson na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Read more…

Lip
25

Trzy oblicza Dow Jones’a

Amerykańska średnia przemysłowa znajduje się na tym samym poziomie co przed rokiem. Dow Jones transportowy stracił w tym czasie 8,5 proc., a wskaźnik grupujący spółki użyteczności publicznej zyskał 9,5 proc. To układ typowy dla gospodarczej dekoniunktury.

Choć giełdowe indeksy uznawane są za niezłe barometry koniunktury gospodarczej, z wyprzedzeniem sygnalizujące zbliżające się tendencje, inwestorzy wciąż wypatrują najbardziej pomocnych i niezawodnych. Sięgają przy tym także do mniej typowych, takich jak choćby Baltic Dry Index, obrazujący tendencje na rynku transportu morskiego, a pośrednio odzwierciedlający z wyprzedzeniem stan koniunktury w światowej gospodarce. Równie dobrze można jednak skorzystać z giełdowych indeksów branżowych.

Na nowojorskim parkiecie mamy do dyspozycji zarówno wskaźnik transportowy (Dow Jones Transportation), jak i spółek użyteczności publicznej (Dow Jones Utilities). Oba indeksy są „wyczulone” na zmiany koniunktury gospodarczej bardziej niż większość pozostałych. Ilustracją tego zjawiska może być porównanie zachowania się tej „rodziny” wskaźników Dow Jones. Dow Jones Industry, czyli popularna średnia spółek przemysłowych, ma obecnie wartość niemal identyczną, jak dwanaście miesięcy temu. I choć w tym czasie podlegał silnym wahaniom, nie wskazuje na większe zmiany gospodarczej koniunktury. Znacznie bardziej dokładny obraz uzyskujemy patrząc na średnią transportową i użyteczności publicznej. Ta pierwsza, zniżkując w porównaniu do lipca 2011 r. o 8,5 proc. i wykazując od lutego 2012 r. lekką tendencję zniżkową (spadek o 8 proc.), sugeruje że amerykańska gospodarka nie jest w najlepszej kondycji, a perspektywy są równie niepewne.

Z nieco innej perspektywy oceniać i prognozować można zjawiska zachodzące w gospodarce obserwując zachowanie się kursów akcji spółek użyteczności publicznej. Ze sprawdzonej na dojrzałych rynkach prawidłowości wynika, że w czasach gorszej koniunktury gospodarczej lepiej sprawują się notowania spółek użyteczności publicznej. Popyt na ich produkty lub usługi nie podlega cyklicznym wahaniom, a co za tym idzie przychody i zyski są w niewielkim stopniu zależne od koniunktury, więc w niepewnych czasach inwestorzy w tym segmencie rynku chętniej lokują swoje kapitały.

Jeśli spojrzeć na Dow Jones Utilities, widać długookresową tendencję wzrostową. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wskaźnik poszedł w górę o 9,5 proc. Jego bardzo dobre zachowanie w ostatnich tygodniach, przypieczętowane zwyżką o ponad 6 proc., kontrastuje ze słabością Dow Jones Transportation, tracącego w tym czasie ponad 7 proc. Taki układ wskaźników jednoznacznie wskazuje, że mamy do czynienia z osłabieniem amerykańskiej gospodarki i nienajlepszymi perspektywami na najbliższą przyszłość. Poprawy można oczekiwać, gdy tendencje obserwowane w przypadku Dow Jones Transportation i Utilities zaczną ulegać zmianie.

Wykorzystując oba indeksy do prognozowania koniunktury giełdowej i gospodarczej warto zwrócić uwagę na dwa zjawiska. Po pierwsze, spółki użyteczności publicznej nie są zupełnie niewrażliwe na osłabienie gospodarcze. W przypadku jego pojawienia się ich indeks także zniżkuje. Poddaje się także gwałtownym załamaniom, jak w latach 2001-2002 po pęknięciu internetowej bańki,
czy 2008-2009 w czasie największego nasilenia globalnego kryzysu finansowego. Obecnie zjawisk tego typu trudno się spodziewać, ale należy liczyć się z nadejściem fazy, w której gospodarcze osłabienie odczuje także sektor użyteczności publicznej.

Po drugie, z obserwacji wynika, że zachowanie Dow Jones Utilities zwykle z kilkutygodniowym wyprzedzeniem sygnalizuje zmiany tendencji na pozostałych segmentach giełdowego parkietu. W obecnej sytuacji wypada z niecierpliwością oczekiwać nie tyle na pogorszenie się kondycji w segmencie utilities, co relacji między nim a średnią transportową, na korzyść tej ostatniej.

Roman Przasnyski, Open Finance

Mar
12

Itella Information inwestuje w Toruniu

Itella Information, europejski lider w zarządzaniu dokumentacją finansowo-księgową informuje, że nowopowstałe centra usług w Toruniu już działają i obsługują klientów. Itella Information, realizując swoją strategię rozwoju zmierzającą do umocnienia pozycji firmy jako wiodącego specjalisty outsourcingu procesów biznesowych na rynku polskim i europejskim otworzyła w Toruniu Centrum Outsourcingu Finansowego oraz Centrum Kompetencji IT (Toruń, ul. Lelewela 33). Read more…

Sie
02

Itella Corporation raport finansowy za pierwsze półrocze 2011

Okres styczeń-czerwiec 2011

W pierwszym półroczu 2011 sprzedaż netto Grupy Itella wyniosła 932,6 mln EUR, dla porównania w analogicznym okresie 2010 roku był to wynik 904,6 mln EUR. Read more…

, ,

Lip
28

Polycom ogłasza dobre wyniki za II kwartał 2011

Wzrost przychodów w II kwartale 2011 o 24%, do rekordowej sumy 366 mln USD.Spółka Polycom, (Nasdaq: PLCM), światowy lider w dziedzinie ujednoliconej komunikacji, ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2011.

Skonsolidowane przychody netto w drugim kwartale 2011 r. wzrosły do rekordowej sumy 366 mln USD, w porównaniu do 295 mln USD w drugim kwartale roku 2010. Read more…

Lip
04

Itella Information i OpusCapita ruszają razem na podbój Europy

Itella Information, europejski lider w zarządzaniu dokumentacją finansową i e-fakturowaniu przejęła skandynawską firmę OpusCapita Group Oy z siedzibą w Helsinkach, w Finlandii.

OpusCapita Group jest wiodącą firmą sektora rozwiązań automatyzujących przepływy środków pieniężnych w Europie. Read more…

Mar
25

Fińska Itella kupuje niemiecką firmę

Itella Information, europejski lider w zarządzaniu dokumentacją finansową i e-fakturowaniu przejęła firmę NewSource GmbH z siedzibą w Hanowerze, w Niemczech i tym samym weszła na niemiecki rynek outsourcingu procesów biznesowych. Read more…

Lut
18

Itella wyniki za rok 2010: Trudny rok, kontynuacja reform

• Sprzedaż netto Grupy Itella wyniosła łącznie 1 841,6 mln EUR (1 819,7 EUR w roku 2009 ), wykazując wzrost o 1,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. W walutach lokalnych spadek sprzedaży netto wyniósł 0,4%. Udział działalności międzynarodowej w sprzedaży netto wyniósł 32%. Read more…

, ,

Sty
31

Polycom wyniki finansowe za rok 2010

Wzrost przychodów w roku 2010 o 26%, do rekordowej sumy 1,2 mld USD Wzrost przychodów w 4. kwartale o 27% , do 340 mln USD;
Spółka Polycom, (Nasdaq: PLCM), globalny lider w dziedzinie ujednoliconej komunikacji, podała wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok zakończony 31 grudnia 2010. Read more…

, ,

Paź
04

Abecadło rynków wschodzących

Olbrzymia popularność Chin i Brazylii wśród inwestorów skłania zagraniczne fundusze do kreatywnego modyfikowania skrótu BRIC i tworzenia nowych koszyków państw z rynków wschodzących. Szukający egzotyki mogą postawić na NEXT 11 i CIVETS, a tradycjonaliści na E7. Read more…

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies