WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA 2015 R.- 24finanse


Home » Wyniki spółek » WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA 2015 R.
Mar
01

Wielton, największy w Polsce i jeden z wiodących europejskich producentów naczep i przyczep, pokazał w 2015 r. skonsolidowany wzrost przychodów o 7,9% rdr do poziomu 630 mln zł. Skonsolidowany EBIT wzrósł o 169% do 44,9 mln zł, co przełożyło się na wzrost marży EBIT do poziomu 7,1%. Zysk netto grupy wyniósł 33,5 mln zł, tj. 36,7% wzrostu rdr.

– Ubiegły rok był szczególnie dobry dla spółki: umocniliśmy pozycję na rynku w kraju i za granicą dystansując liderów w branży. Nowe podmioty w grupie pokazały również solidne wyniki, co potwierdza słuszność naszej strategii rozwoju. W obszarze inwestycji w lutym br. otworzyliśmy centrum badawczo-rozwojowe Wielton CBR. Innowacyjność rozwiązań produktowych zapewni spółce trwałą przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich, podsumował Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton SA.
WIELTON ROŚNIE SZYBCIEJ NIŻ LIDERZY W BRANŻY, UMACNIA POZYCJĘ NA RYNKU W KRAJU I ZA GRANICĄ NA RYNKACH EUROPY ZACHODNIEJ
W 2015 r. Grupa Wielton sprzedała 6930 sztuk naczep i przyczep, tj. 5,8% wzrostu rdr (dane księgowe spółki). Sprzedaż w kraju wyniosła 3951 sztuk, tj. 16,2% wzrostu rdr, powyżej branżowych liderów.
W omawianym okresie krajowy rynek wzrósł o 15,7% rdr w całym 2015 r. Wielton umocnił pozycję w branży: wzrost udziałów w polskim rynku do 14,4% na koniec 2015 r. z 13,8% w 2014 r. (według danych CEPIK). Sprzedaż zagraniczna Grupy w 2015 r. wyniosła 2979 sztuk, tj. 5,4% spadku rdr, pochodna dekoniunktury w Rosji (dane księgowe spółki).

W 2015 r. Fruehauf, spółka zależna Wieltonu, zdystansowała konkurencję i zarejestrowała 4297 sztuk naczep i przyczep, tj. 25% wzrostu rdr (dane rynkowe), przy 21% wzroście rynku francuskiego. Wzrost sprzedaży przełożył się na umocnienie pozycji na rynku do 33,4% z 32,3% udziału w 2014 r. We Włoszech Grupa Wielton zanotowała skokowy wzrost sprzedaży powyżej budżetu do poziomu 420 sztuk. Rynek włoski pokazał najszybszy wzrost w Europie Zachodniej o 79,2% rdr. Rynek rosyjski pozostaje pod wpływem sytuacji politycznej: Grupa Wielton zakończyła 2015 r. sprzedażą na rynku rosyjskim w wysokości 480 sztuk, tj. 58% spadku rdr.
Na koniec 2015 r. Grupa zanotowała narastająco 630 mln zł przychodów, tj. 7,9% wzrostu rdr. Sprzedaż krajowa wyniosła 328 mln zł, tj. 18,1% wzrostu, zaś sprzedaż zagraniczna 281 mln zł, tj. 2,7% spadku rdr, pochodna dekoniunktury na rynku wschodnim.
POPRAWA ZYSKÓW W 2015 R., WPŁYW ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH
W IV kw. 2015 r. skonsolidowany zysk operacyjny Grupy wyniósł 23 mln zł, w tym 17,3 mln zł z tytułu wyceny okazyjnego nabycia Fruehauf. Zysk operacyjny Grupy w całym 2015 r. wyniósł 44,9 mln zł, tj. wzrost o 169% rdr. Wzrost EBIT – bez wyceny nabycia Fruehauf – wyniósł 6,4% do poziomu 28,2 mln zł. Marża EBIT wyniosła 7,1% wobec 4,5% w 2014 r. W wyniku operacyjnym grupy uwzględniono 7,3 mln zł, co stanowi 65% zysku netto wypracowanego przez spółkę Fruehauf. Wynik netto grupy za IV kw. 2015 r. wyniósł 20,4 mln zł, tj. wzrost o 330% rdr. Narastająco Grupa Wielton wygenerowała 33,5 mln zł zysku netto, tj. 36,7% wzrostu rdr. W IV kw. i narastająco w 2015 r. Grupa pokazała spadek kosztów finansowych odpowiednio o 62,8% rdr do poziomu 3 mln zł i o 59,7% rdr do poziomu 7,9 mln zł w 2015 r.

KIERUNEK ZACHÓD: FRANCJA I WŁOCHY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ, EKSPANSJA NA RYNKI NIEMIEC, AUSTRII I SZWAJCARII
Według analiz rynkowych, rynek we Francji powinien pokazać co najmniej jednocyfrowe wzrosty w 2016 r. Dobra koniunktura jest oczekiwana również na rynku włoskim z potencjałem wzrostu powyżej 10% rdr. Nadzieję dalszego rozwoju Wielton wiąże także z rynkiem niemieckim, który jest największym rynkiem zbytu w Europie z roczną sprzedażą na poziomie 54 tys. sztuk. Spółka jest obecna od 11 lat na rynku niemieckim poprzez sieć dilerską i z roku na rok powiększa wolumen sprzedaży swoich produktów. W 2015 roku sprzedaż Wieltonu w Niemczech zwiększyła się o 15% rdr przy 1% wzroście rynku. W lutym br. Grupa powoła spółkę zależną Wielton Niemcy GmbH, której celem będzie sprzedaż produktów i zapewnienie opieki serwisowej Grupy na terenie Niemiec, Austrii
i Szwajcarii. W perspektywie 3-5 lat Zarząd zakłada dynamiczny rozwój Grupy Wielton w regionie
z potencjałem sprzedaży powyżej 1500 sztuk rocznie.

– Założenie niemieckiej spółki wpisuje się w strategię ekspansji Wieltonu w całej Europie i jest kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia pozycji trzeciego producenta na kontynencie. Niemcy są największym rynkiem przyczep i naczep w Europie, a rynek wykazuje duży potencjał wzrostu
w kolejnych latach, powiedział Mariusz Golec, Prezes Wieltonu.
WIĘKSZE ZAPLECZE PRODUKCYJNE, WIĘCEJ INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW W OFERCIE
W następstwie dwóch transakcji zrealizowanych w 2015 r., tj. przejęcia spółki Fruehauf oraz nabycia włoskich aktywów CIR, po realizacji całej inwestycji, spółka powiększy znacząco bazę produkcyjną, co przekłada się na podwojenie mocy produkcyjnych. W oparciu o obecne i przejęte aktywa produkcyjne, Wielton może osiągnąć w perspektywie 2-3 lat potencjał produkcyjny w wysokości ponad 16 tys. sztuk, a w kolejnych latach do 25 tys. sztuk rocznie. W związku z unowocześnieniem zakładów i optymalizacją procesów produkcji – po wdrożeniu zakupionych maszyn – Zarząd zakłada długoterminowo wzrost wydajności i obniżenie kosztów produkcji. Celem jest osiągniecie pozycji w pierwszej trójce największych firm w branży w Europie.
W planach na najbliższy rok jest pogłębianie kompetencji w zakresie badań i rozwoju (R&D). W lutym br. spółka otworzyła centrum innowacji, Wielton CBR. Centrum jako zaplecze inżynieryjno-naukowe zajmie się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wsparciem rozwoju innowacyjnych produktów grupy Wielton. Inwestycja w ośrodek badawczy to jeden z filarów strategii grupy Wielton opartej na innowacyjności. Innowacyjność rozwiązań produktowych zapewni spółce trwałą przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich.
– Inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe to kolejny krok na drodze do osiągnięcia pozycji technologicznego lidera na europejskim rynku. Chcemy dawać klientom 100% gwarancję niezawodności naszych produktów. Chcemy zatrudniać najzdolniejszych inżynierów i naukowców, aby nasze produkty były najlepsze na rynku – zarówno pod względem technologicznym, jak i jakościowym. To ugruntuje przewagę konkurencyjną Wieltonu na rynku europejskim w perspektywie długofalowej, podsumował Prezes Golec.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies