Przy wyliczaniu przychodów spółki cywilnej nie bierze się pod uwagę innych wpływów wspólników- 24finanse


Home » TAX CARE » Przy wyliczaniu przychodów spółki cywilnej nie bierze się pod uwagę innych wpływów wspólników
Mar
23

Mały podatnik może dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty 212 tys. zł. Ale jakie możliwości dokonywania odpisów ma spółka cywilna z udziałem wspólnika, który status małego podatnika już utracił?

Przedsiębiorca lub firma o przychodach nieprzekraczających równowartości 1,2 mln euro to w myśl przepisów podatkowych „mały podatnik”. Taki podmiot może korzystać z przywilejów podatkowych, ma choćby prawo do większych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty 212 tys. zł.
Wspólnik z przychodami ponad 1,2 mln euro
Do izby skarbowej zwrócił się przedsiębiorca, który działalność gospodarczą prowadzi od dawna. W 2013 r. stracił on status małego podatnika, a w 2015 r. z żoną założył spółkę cywilną. Spółka zamierza dokonać inwestycji w środek trwały. Podatnik jednak miał wątpliwości, czy po dokonaniu zakupu będzie mógł przeprowadzić jednorazową amortyzację środka trwałego w sposób, do którego są uprawnieni mali podatnicy.
W interpretacji wnioskodawca stwierdził, że jego zdaniem taka jednorazowa amortyzacja będzie możliwa, ponieważ odpisu nie będzie dokonywał on, ale spółka. I choć spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, to – wg podatnika – przy wyliczaniu limitu przychodów należy brać pod uwagę wyłącznie obroty tej spółki.
Księgi prowadzi sama spółka
Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 11 marca 2016 r (sygnatura 1061-IPTPB1.4511.31.2016.1.MAP) przyznała rację podatnikowi. Urzędnicy zwrócili uwagę, że zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu lub straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.
Skoro więc to spółka cywilna ma obowiązek prowadzić księgę, gdzie znajdą się informacje konieczne do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, więc przy ustalaniu limit przychodów, pozwalającego uznać ją za małego podatnika, bierze się pod uwagę wyłącznie obroty wynikające z działalności prowadzonej w ramach spółki.
To zaś daje prawo spółce, w której przedsiębiorca jest udziałowcem, do zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, do którego uprawnieni są mali podatnicy. I nie ma tu znaczenia, że poza spółką przedsiębiorca prowadzi działalność, dającą mu przychody przekraczające limit ustalony dla małego podatnika.
Marek Siudaj, Tax Care

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies