Komentarz do decyzji RPP z dnia 11 marca 2016 r.- 24finanse


Home » Domu Maklerskiego Michael / Ström » Komentarz do decyzji RPP z dnia 11 marca 2016 r.
Mar
11

Jak można się było spodziewać, nowa Rada Polityki Pieniężnej podczas marcowego posiedzenia nie dokonała zmiany stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego dalej wynosi 1,5 procent.

Decyzję Rady oceniam jako racjonalną, gdyż obniżka stóp nie miałaby w obecnej sytuacji istotnego znaczenia dla polskiej gospodarki, która i tak rozwija się w przyzwoitym tempie. W IV kwartale 2015 r. Produkt Krajowy Brutto wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7%. Prognozy na ten rok są również optymistyczne. W ubiegłym roku wydatnie poprawiła się też sytuacja na rynku pracy. Stąd nie ma obecnie sensu uruchamiania dodatkowego impulsu w postaci obniżki stóp procentowych.
Gdyby złoty silnie się umacniał, wówczas obniżenie stóp procentowych byłoby bardziej prawdopodobne niż w sytuacji, kiedy nasza waluta uległa poważnemu osłabieniu. Ma to też pozytywny wpływ na opłacalność polskiego eksportu, który za ubiegły rok odnotował dodatnie saldo.
Nie ma również przesłanek dla podwyżki stóp procentowych, aby pobudzić procesy inflacyjne. Utrzymująca się od 20 miesięcy deflacja nie ma źródła w kraju, lecz jej czynniki są efektem międzynarodowych trendów, na które NBP ani polski rząd nie mają wpływu. Do nich w pierwszej kolejności należy zaliczyć obniżki cen strategicznych surowców, w szczególności ropy naftowej oraz znaczne wahania cen miedzi, a także niepewną sytuację na rynku chińskim.
Jan Mazurek
ekspert Domu Maklerskiego Michael / Ström

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies