Kobiety aktywne na rynku kredytów- 24finanse


Home » BIK S.A. » Kobiety aktywne na rynku kredytów
Mar
07

Jak wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej, Polki zaciągają kredyty we właściwym dla tego rodzaju aktywności wieku, na cele związane z dobrem i komfortem życia rodziny, a także lepiej niż mężczyźni je spłacają. Ciekawe jest także to, że prawie ¼ wartości łącznej kwoty kredytów Polek przypada na mieszkanki województwa mazowieckiego.

Na grudzień 2015 r. blisko 51% Polek (7,76 mln) posiadało 13,25 mln czynnych produktów kredytowych, rozumianych jako kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, karty kredytowe i linie kredytowe, opiewających na łączną kwotę do spłaty 256,64 mld zł. Warto podkreślić, że kobiety lepiej od mężczyzn radzą sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań – spośród 1,4 mln kredytobiorców opóźniających się ponad 90-dni ze spłatą kredytu kobiety są w mniejszości, stanowiąc 45%. Spośród 13,25 mln posiadanych przez Polki produktów kredytowych prawie połowa (46%) to kredyty konsumpcyjne o wartości do spłaty 58,5 mld zł (23% udział w łącznej kwocie do spłaty). Z kolei, z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych do spłaty pozostaje prawie 75% łącznej wartości zadłużenia pań.
– Naturalnym zjawiskiem, występującym równolegle na rynku kredytowym jest z jednej strony udział kredytów konsumpcyjnych, dominujących pod względem liczby, a z drugiej – kredytów mieszkaniowych, wyróżniających się w zakresie wartości – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK. – Kredyty konsumpcyjne zaciągane są w związku z finansowaniem zakupów sprzętu RTV, AGD, samochodów oraz finansowaniem innych bieżących potrzeb związanych z codziennym życiem. Średnia kwota zaciąganego kredytu konsumpcyjnego wynosiła 10 846 zł. Natomiast decyzja o zakupie nieruchomości jest bardzo poważną decyzją, na lata. Często zakup nieruchomości jest wspierany wysokim długoterminowym kredytem bankowym (średnia wartość zaciąganego kredytu mieszkaniowego w 2015r. wynosiła 215,3 tys. zł), zaciąganym zazwyczaj z partnerem.
Kredytowy portret współczesnej Polki
Analizując przekrój wiekowy Polek posiadających czynny produkt kredytowy, można zauważyć duże zróżnicowanie. Najbardziej ukredytowione są panie wieku 35 – 44 lata – sześć na dziesięć kobiet posiada produkt kredytowy. One też posiadają najwięcej produktów kredytowych o łącznej wartości do spłaty 3,05 mln, co stanowi 23% wśród populacji kobiet. – Na taką strukturę ukredytowienia wpływ ma kilka czynników, m.in. wiek określający najwyższą aktywność zawodową, a tym samym najwyższych dochodów. Ponadto w tym wieku występują najwyższe potrzeby konsumpcyjne, choćby związane z utrzymaniem rodziny, oraz mieszkaniowe – tłumaczy prof. Rogowski. Najmniej ukredytowione są najmłodsze panie w wieku 18 – 24 lata – 15% z nich ma produkt kredytowy.

Zróżnicowanie regionalne
BIK przeanalizował również poziom ukredytowienia kobiet w poszczególnych regionach Polski. Statystycznie najbardziej ukredytowione są panie w województwach północno-zachodnim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim – w tym ostatnim aż 52,2% mieszkanek posiada czynny produkt kredytowy. Co ciekawe, 15% spośród wszystkich pań posiadających produkt kredytowy mieszka w województwie mazowieckim, a wartość pozostająca do spłaty stanowi 24% łącznej kwoty zadłużenia wszystkich Polek. – Tak duży udział w wartości łącznej kwoty do spłaty mieszkanek Mazowsza wynika głównie z posiadanych przez nie kredytów mieszkaniowych na wyższe kwoty, co natomiast jest determinowane cenami nieruchomości szczególnie w stolicy, gdzie średnia cena m2 oferowanej przez dewelopera nieruchomości w Warszawie wynosił w 2015 r. 8 tys. zł. – wyjaśnia prof. Rogowski – Interesująca jest także obserwacja, że 65% kobiet z województwa mazowieckiego mieszka w aglomeracji warszawskiej a przypada na nie 85% kwoty do spłaty mieszkanek Mazowsza i aż 20% kwoty do spłaty wszystkich Polek .

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies