Grupa ROBYG: WZA zatwierdziło buy-back- 24finanse


Home » Wieści z firm » Grupa ROBYG: WZA zatwierdziło buy-back
Mar
01

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ROBYG upoważniło Zarząd spółki do skupu akcji własnych do 20% kapitału zakładowego przez ROBYG i spółki zależne Grupy. Ustalono, że maksymalna cena akcji w skupie nie przekroczy kwoty 2,20 zł za akcję.

Decyzja akcjonariuszy nt. skupu akcji własnych nie będzie miała wpływu na zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą politykę dywidendową za lata 2016-2017, która zakłada przeznaczenie 65%-80% skonsolidowanego zysku netto Grupy na wypłatę dywidendy.
Władze Grupy ROBYG są jednocześnie aktywnymi akcjonariuszami spółki. Właścicielem około 10% akcji Grupy ROBYG jest Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA wraz z osobami zarządzającymi spółką.
„Uchwała podjęta podczas WZA ma mieć charakter jedynie defensywny – program zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy cena akcji nie będzie odzwierciedlać fundamentów spółki. Grupa ROBYG zamierza kontynuować przyjętą strategię rozwoju i podejmować działania w celu zwiększenia skali działalności, optymalizacji finansowania oraz nieustannego rozszerzania dostępnego banku ziemi i portfolio produktowego. Spółka zakłada, że konsekwentna realizacja strategii rozwoju wpłynie na dobre wyniki sprzedażowe i finansowe w kolejnych kwartałach oraz utrzymanie silnej pozycji Grupy ROBYG na rynku deweloperskim” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.
Grupa ROBYG – wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez Grupę – planuje rozpoznać w przychodach za 2015 rok około 2050 lokali, co stanowi wzrost liczby uznań w przychodach o 23% w stosunku do 2014 roku. Spółka w całym 2015 roku zakontraktowała również rekordową w swojej historii liczbę 2333 lokali netto w Warszawie i Gdańsku – liczba ta wzrosła o 10% wobec 2014 roku.
Grupa ROBYG osiągnęła po 3 kwartałach 2015 roku przychody w wysokości 335 mln zł (404 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture) wobec 284 mln zł w analogicznym okresie roku 2014. Zysk netto Grupy ROBYG wyniósł za trzy kwartały 2015 roku 65 mln zł i wzrósł o 165,6% w stosunku do porównywalnego okresu 2014 roku, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 83 mln zł.
W 2015 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku 12 terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 230 mln zł:
• na warszawskim Bemowie, 3 działki o łącznej powierzchni ponad 7,8 ha, które pozwolą na wybudowanie ok. 1600 lokali mieszkalnych i komercyjnych;
• w warszawskim Ursusie, działkę o łącznej powierzchni około 5,3 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1000 mieszkań;
• w gdańskich dzielnicach Morena i Zaspa, 2 działki o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 815 mieszkań;
• w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, 4 umowy nabycia działek o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1040 mieszkań;
• na warszawskim Wilanowie, działkę o łącznej powierzchni około 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 650 lokali;
• w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni około 0,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 180 mieszkań.
Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:
• ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 w wysokości 0,11 zł na akcje, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
• ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
• z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie

Więcej informacji www.robyg.pl

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies