Grupa Idea Bank sprzedaje spółkę GetBack- 24finanse


Home » Uncategorized » Grupa Idea Bank sprzedaje spółkę GetBack
Mar
16

Transakcja sprzedaży 100% akcji spółki GetBack została zawarta 15 marca br. pomiędzy Grupą Idea Bank oraz spółką Emest Investements, reprezentującą fundusze typu private equity. Wartość transakcji wynosi 825 mln zł. Kwota ta zostanie zapłacona przez kupującego albo jednorazowo,

w dniu przeniesienia własności akcji,, albo w dwóch transzach. Harmonogram płatności transz przewiduje możliwość zapłaty 60% ceny w dniu przeniesienia własności akcji, a pozostałe 40% w okresie 18 miesięcy od dnia przeniesienia. Umowa ma charakter warunkowy, a jej wykonanie jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody prezesa UOKIK.
– Środki pozyskane ze sprzedaży akcji pozwolą na częściową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych na sfinansowanie zakupu GetBack. Pozostała kwota zasili kapitały Grupy Idea Bank – informuje Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku. Zaznacza przy tym, że nie jest wykluczone wykorzystanie tych środków na ewentualne akwizycje, w tym również spółek zagranicznych.
Grupa Idea Bank nabyła GetBack 9 lipca 2014 roku za 270 mln zł. Spółka zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków oraz firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności.
– Inwestycję w GetBack uważam za niezwykle udaną. Minione półtora roku to okres dynamicznego rozwoju spółki: szybkiego wzrostu wartości zarządzanych portfeli, zarówno własnych, jak i zewnętrznych oraz znaczącego zwiększenia przychodów z zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi, co skutkowało kilkukrotnym wzrostem zysku netto – ocenia Jarosław Augustyniak.
W okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., wartość portfeli zarządzanych przez GetBack zwiększyła się z 2,2 mld zł do 13,3 mld zł. Liczba funduszy sekurytyzacyjnych w zarządzaniu wzrosła z 2 do 9. Miesięczne odzyski z portfeli własnych zwiększyły się z 4,3 mln zł do 10,3 mln zł. W 2015 r. przychody spółki wyniosły 219,8 mln zł i były o 103% większe niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł natomiast 120,3 zł i był aż o 172% większy niż w 2014 r.
– GetBack działa na bardzo perspektywicznym rynku. Od kilku lat obserwujemy systematyczne zwiększenie obrotu portfelami wierzytelności w Polsce. Można przypuszczać, że notowany obecnie wzrost sprzedaży portfeli wierzytelności przeterminowanych przez banki będzie skutkował dalszym rozwojem rynku zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi. Tendencja ta dodatkowo nasili się na skutek wprowadzenia podatku od aktywów bankowych – przewiduje Jarosław Augustyniak.
Prezes Idea Banku zwraca uwagę, że GetBack wkracza w kolejny etap rozwoju, w którym niezbędne są dalsze inwestycje w portfele wierzytelności. Konieczne jest także zintensyfikowanie działań w obszarze zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi, w tym również z częściowym zaangażowaniem finansowym spółki. Tymczasem Grupa Idea Banku zamierza skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. – Środki pozyskane ze sprzedaży akcji GetBack pozwolą nam dynamicznie rozwijać usługi, które są filarem działalności naszej grupy, czyli m.in. sprzedaż kredytów, leasingu i faktoringu – podsumowuje prezes Idea Banku.
Suma bilansowa Grupy Idea Banku wyniosła na koniec 2015 r. 18,9 mld zł i była o jedną czwartą większa niż w 2014 r. Zysk netto Grupy wyniósł z w ub.r. 312,2 mln zł, rosnąc o 29% rdr, m.in. dzięki rekordowej sprzedaży kredytów i leasingu.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies