61,7 mln zł zysku netto Altus TFI S.A. w 2015 r. – rekordowe wyniki giełdowego lidera- 24finanse


Home » Altus TFI S.A. » 61,7 mln zł zysku netto Altus TFI S.A. w 2015 r. – rekordowe wyniki giełdowego lidera
Mar
20

O 70,6% do 61,69 mln zł wzrósł na koniec 2015 r. zysk netto niezależnego Altus TFI S.A., notowanego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 164,7% do 239,59 mln zł. Dynamiczny wzrost wyników to efekt organicznego rozwoju oraz przejęć funduszy i portfeli TFI, jakich dokonało Altus TFI S.A. Na koniec ub.r. towarzystwo zarządzało 9,29 mld zł aktywów, co dawało mu 11. pozycję na polskim rynku.

Warszawa, 18.03.2016 r.

Notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A. z sukcesem zakończyło 2015 rok. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 239,59 mln zł, co oznacza wzrost o 164,7% (tj. o 149,09 mln zł) w porównaniu do 2014 roku. – Dynamiczny wzrost przychodów jest efektem przejęcia kilku funduszy, a przede wszystkim portfela TFI SKOK S.A. oraz napływów nowych środków od klientów inwestujących w certyfikaty naszych funduszy zamkniętych. Na koniec 2015 r. zarządzaliśmy 9,29 mld zł aktywów: 7,49 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 1,80 mld zł w ramach usługi asset management. W 2015 r. aktywa zwiększyły się o 40,37%, tj. o 2 672,28 mln zł. Wypracowany wzrost portfela można uznać za w pełni satysfakcjonujący, i jak widać pozytywnie przekładał się on na poziom przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły rekordowy poziom w naszej siedmioletniej historii. Daje również mocną podstawę do wypracowania dobrych wyników finansowych w 2016 r. – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Wybrane wyniki finansowe Altus TFI S.A.
(tys. zł) 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży 239 592 90 505
Koszty działalności operacyjnej 159 365 43 888
Zysk ze sprzedaży 80 227 46 617
Pozostałe przychody operacyjne 670 386
Pozostałe koszty operacyjne 10 177 5 329
Zysk na działalności operacyjnej 70 720 41 674
Przychody finansowe 4 636 3 200
Koszty finansowe 5 394
Zysk z działalności gospodarczej 75 351 44 480
Zysk brutto 75 351 44 480
Podatek dochodowy 13 666 8 323
Zysk netto 61 685 36 157
Źródło: Altus TFI S.A.

Na koniec 2015 r. zysk na sprzedaży Altus TFI S.A wyniósł 80,23 mln zł, co oznacza wzrost o 72,1% (tj. o 33,61 mln zł) w porównaniu do 2014 r. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów (i przychodów) operacyjnych zysk na działalności operacyjnej wyniósł 70,72 mln zł, o 69,7% (tj. o 29,05 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Dzięki dochodom z lokat zysk na działalności gospodarczej (a także zysk brutto) wyniósł 75,35 mln zł, i był wyższy o 69,4% (tj. o 30,87 mln zł) niż rok wcześniej. Ostatecznie zysk netto wypracowany w 2015 r. przez Altus TFI S.A. wyniósł 61,69 mln zł, o 70,6% (tj. o 25,53 mln zł) więcej niż rok wcześniej. – Zysk netto wypracowany w 2015 r. jest rekordowy. Na jego wzrost miały wpływ wyższe przychody ze sprzedaży, jak i premia za wyniki zarządzania niededykowanymi funduszami zamkniętymi, z których większość pobiła wewnętrzne benchmarki – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy liderem pod względem wypracowanego zysku netto, i uzyskanych przychodów ze sprzedaży spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie, plasujemy się także w czołówce całego rynku TFI w Polsce. Będziemy chcieli podzielić się większością wypracowanego zysku z akcjonariuszami – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku od ponad siedmiu lat – 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies