Wybór właściwego druku rocznego PIT-a- 24finanse


Home » TAX CARE » Wybór właściwego druku rocznego PIT-a
Lut
26

Do rozliczenia rocznego dochodu z 2015 r. Kowalskiego służą odpowiednie formularze rocznej deklaracji podatkowej. To, który druk należy wybrać oraz czy trzeba będzie złożyć więcej niż jednego rocznego PIT-a, jest zależne od źródła osiągniętych w zeszłym rok zarobków.

Osoba fizyczna rozliczając poprzedni rok z fiskusem zazwyczaj wybiera jeden formularz rocznego zeznania podatkowego spośród PIT-36, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39. Jednak gdy w 2015 r. jako etatowiec równocześnie zarobiliśmy na sprzedaży nieruchomości lub jako przedsiębiorca zyskaliśmy też na giełdzie, będziemy musieli złożyć dwa odrębne roczne PIT-y.

Aktualne wersje ww. deklaracji, zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych w zakresie PIT-u, są dostępne na www.finanse.mf.gov.pl.

Zarobek z akcji

W rocznej deklaracji PIT-38 wykazuje się przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), udziałów w spółkach mających osobowość prawną, pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających. Ten druk jest odpowiedni również dla tych, którzy w 2015 r. objęli udziały (akcje) w spółkach mających osobowość prawną lub wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo czy jego zorganizowana część. Obowiązek złożenia PIT-38 dotyczy osób zarówno z nieograniczonym, jak i ograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy w zeszłym roku na terenie Polski osiągnęli ww. zarobki.

Przychód lub strata ze sprzedaży mieszkania

Jeśli w ubiegłym roku dokonaliśmy sprzedaży nieruchomości, które nabyliśmy lub wybudowaliśmy w latach 2010 – 2015, trzeba będzie sięgnąć po rocznego PIT-39. I to niezależnie od tego, czy na sprzedaży nieruchomości zarobiliśmy, czy straciliśmy (np. przy zamianie mieszkań) oraz nawet czy przychód z tego tytułu korzystał lub nie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o PIT. PIT-39 dotyczy wyłącznie nieruchomości i praw, które nie są sprzedawane w ramach działalności gospodarczej.

Dochody z etatu, zlecenia oraz dzieła

Roczne zarobki, które uzyskuje się za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcy), do których stosuje się skalę podatkową, uzyskane w Polsce i niewynikające z działalności gospodarczej rozlicza się na formularzu PIT-37. Dotyczy to podatnika, który w zeszłym roku uzyskał przychody m.in. z tytułu wszelkiego rodzaju wynagrodzeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, a także przychody z umów zlecenia, o dzieło czy kontraktów menadżerskich.

Jeżeli pracownik poza etatem uzyskał pieniądze np. ze sprzedaży papierów wartościowych, obok PIT-37 obowiązany będzie złożyć jednocześnie PIT-38. Tak samo wygląda złożenie dodatkowego PIT-39.

Rozliczenie własnego biznesu i nie tylko

Kiedy w 2015 r. chociażby część nasz dochodów uzyskaliśmy bez pośrednictwa płatnika – czyli gdy samodzielnie odprowadzaliśmy zaliczki na PIT czy obliczaliśmy podatek – musimy złożyć PIT-36. Dotyczy to przede wszystkim dochodów z własnej działalności gospodarczej objętej skalą podatkową. Poza tym, deklaracja PIT-36 jest też odpowiednia w przypadku m.in.:
 prowadzenia opodatkowanego skalą podatkową najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub zawarcia umowy o podobnym charakterze,
 osiągnięcia przychodów z innych źródeł również opodatkowanych na zasadach ogólnych, od których ani płatnik, ani podatnik nie mieli obowiązku w trakcie roku odprowadzić zaliczek na PIT,
 osiągnięcia przychodów za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczyć zaliczek na terenie RP,
 obowiązku doliczenia do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 obniżenia dochodu o straty z lat ubiegłych.

Na PIT-36 rozliczy się etatowiec, który w 2015 r. sprzedał samochód przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia, uzyskując tym samym opodatkowany przychód – i to z całości swoich dochodów, czyli zarówno zarobku z etatu jak i transakcji sprzedaży auta. PIT-36 będzie też stosowny dla niani pracującej na umowie uaktywniającej.

Zeszłoroczną sprzedaż nieruchomości zaliczonych do firmowego majątku przedsiębiorca rozliczy właśnie na PIT-36, co za tym idzie nie będzie musiał składać dodatkowego PIT-39. Wyjątek stanowi sprzedaż wykorzystywanych na potrzeby działalności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego (odrębna nieruchomość), gruntu związanego z takim budynkiem czy lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego czy prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – tu biznesem musi złożyć PIT-39.

Wspólne rozliczenie męża i żony

Na PIT-37 może rozliczyć się wspólnie małżeństwo, o ile obydwoje małżonków spełnia warunki zastosowania tego druku. Jeśli jeden z małżonków jest przedsiębiorcą opodatkowanym skalą, wspólne rozliczenie podatku dochodowego musi nastąpić na PIT-cie przedsiębiorcy, tj. na PIT-36. Natomiast zarówno PIT-38 jaki i PIT-39 małżonkowie składają indywidualnie, niezależnie od siebie, nawet jeśli rachunek inwestycyjny czy sprzedane mieszkanie stanowią współwłasność małżeńską.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies