Data podziału spadku między spadkobiercami nie jest datą nabycia całości rzeczy- 24finanse


Home » TAX CARE » Data podziału spadku między spadkobiercami nie jest datą nabycia całości rzeczy
Lut
12

Sprzedaż mieszkania, które częściowo się odziedziczyło a częściowo nabyło, może podlegać opodatkowaniu. Ale daninę trzeba zapłacić tylko od tej części, która została sprzedana przed upływem pięciu lat od chwili nabycia.
Przy dziedziczeniu często zdarza się, że spadkobiorca wchodzi w posiadanie części nieruchomości. Następnie nierzadko dochodzi do porozumień, w ramach których np. poprzez wymianę udziałów właściciel części mieszkania czy domu wchodzi w posiadanie całości nieruchomości.

I czasem pojawia się problem, jak właściwie liczyć datę nabycia takiego lokalu.
Część odziedziczył, część otrzymał od innych
Z tym pytaniem zwrócił się podatnik, który w 2008 r. odziedziczył 1/3 udziału w mieszkaniu. Następnie w 2011 r. spadkobiercy dokonali działu spadku i znieśli współwłasność, więc podatnik został właścicielem całego mieszkania. We wrześniu 2015 r. zaś podatnik sprzedał to mieszkanie.
Podatnik chciał się dowiedzieć od izby skarbowej, czy podatek, który będzie musiał zapłacić (przepisy mówią, że z podatku zwolniona jest sprzedaż dokonana po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia), powinien liczyć od całości uzyskanej kwoty, czy też tylko od tej nieodziedziczonej części.
Jego zdaniem, opodatkowaniem powinno zostać objęte 2/3 wpływów ze sprzedaży mieszkania, jako że w posiadanie 1/3 wszedł więcej niż 5 lat przed sprzedażą.
Daty nabycia udziałów w lokalu mogą być różne
Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 3 lutego 2016 r. (sygnatura ITPB4/4511-555/15/JG) potwierdziła opinię podatnika. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, wraz ze śmiercią spadkodawcy następuje otwarcie spadku, zaś spadkobierca wchodzi w posiadanie rzeczy odziedziczonych w chwili otwarcia spadku.
Z kolei dział spadku, którego dokonał m.in. podatnik, to operacja, w ramach której spadkobiercy mogą znieść współwłasność rzeczy. Jeśli w ramach działu podatnik powiększa swój stan posiadania, w grę wchodzi nabycie. I to nawet jeśli cała operacja jest dokonywana bez wzajemnych spłat i dopłat.
A wiec w obu przypadkach – uznali urzędnicy – mamy do czynienia z nabyciem, tyle że 1/3 lokalu podatnik nabył w okresie dłuższym niż 5 lat przed sprzedażą, zaś w przypadku pozostałych 2/3 nastąpiło to przed upływem tego okresu. W tej więc sytuacji, podatnik będzie musiał obliczać podatek tylko od tej części wpływów ze sprzedaży, która przypada na 2/3 mieszkania.
Spłata innych spadkobierców może być kosztem
Podatnik nie wyjaśnił, jak wyglądały rozliczenia, związane z działem spadku, jednakże gdyby wziął na siebie obowiązek spłaty pozostałych spadkobierców, to kwotę spłaty mógłby potraktować jako koszt nabycia. Tak wynika z innych interpretacji (choćby z tej wydanej przez izbę katowicką w maju ubiegłego roku, sygnatura IBPBII/2/4511-170/15/HS), gdzie urzędnicy stwierdzili, że bez żadnych wątpliwości wydatek na spłatę innych spadkobierców należy uznać za koszt nabycia lokalu.
Marek Siudaj, Tax Care

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies