Wyniki Grupy Asseco po trzech kwartałach 2014r.- 24finanse


Home » Wyniki spółek » Wyniki Grupy Asseco po trzech kwartałach 2014r.
Lis
17

Grupa Asseco po pierwszych trzech kwartałach wypracowała 4,4 mld zł przychodów, o 8% więcej niż w tym samym okresie w 2013r. Po dziewięciu miesiącach wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 269 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 6% i osiągnęły poziom 3,6 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 459 mln zł.

W dniu 14 listopada Grupa Asseco opublikowała wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2014r. Przychody Grupy wyniosły 4,4 mld zł. To wynik o 320 mln zł lepszy (wzrost o 8%) w porównaniu do analogicznego okresu w 2013r. Tak dobry wynik Grupa Asseco osiągnęła dzięki zwiększeniu sprzedaży na czterech rynkach zagranicznych – w tym przede wszystkim wzrost sprzedaży przez spółki izraelskie, które poprawiły swój wynik o 13% rok do roku i uzyskały ponad 2,1 mld zł przychodów w trzech kwartałach 2014 roku.

Udział rynków zagranicznych w przychodach Grupy stanowił 73%, a rynek polski 27%. Poza bardzo dobrą dywersyfikacją przychodów w ujęciu regionalnym, wyniki Spółki cechują się również bardzo dobrą dywersyfikacją sektorową, która wynosi odpowiednio: 40% sektor przedsiębiorstw, 36% sektor finansowy, 24% sektor administracji publicznej.

Asseco Poland konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych, które w analizowanym okresie przyniosły ponad 3,5 mld zł, co stanowi 81% przychodów ogółem.

W trzecim kwartale 2014 roku Asseco Poland dynamicznie umacniało swoją działalność w sektorze telekomunikacji, energetyki oraz zdrowia. Spółka podpisała umowę na rozbudowę rozwiązania do sprzedaży produktów i usług Grupy Polsat, a także kontynuowała projekty w ramach Vendors Consolidation w Grupie Orange. Zawarto także kolejne umowy na wdrożenie systemu Asseco Medical Management Solutions (AMMS) m.in.: w szpitalach w Częstochowie, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju. Trzeci kwartał przyniósł także kolejne projekty dla banków spółdzielczych m.in.: w Jastrzębiu Zdroju, Nadsańskim Banku Spółdzielczym, Podkarpackim Banku Spółdzielczym.
Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działa na rzecz nowych projektów. W minionych 9 miesiącach Grupa podpisała ponad 4 tysiące kontraktów i umów. W listopadzie 2014r. portfel zamówień wyniósł prawie 5,8 mld zł i był wyższy o 7% w stosunku do zeszłego roku.
W pierwszych trzech kwartałach Spółki Grupy wygenerowały ponad 502,9 mln zł gotówki.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies