Firmy z obcym kapitałem rządzą polską gospodarką ?- 24finanse


Home » Rynki » Firmy z obcym kapitałem rządzą polską gospodarką ?
Paź
28

Rośnie liczba zagranicznych firm zakładanych w Polsce. Zgodnie z raportem Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. w naszym kraju zarejestrowano w KRS 2 821 spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Oznacza to wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego o blisko 4% oraz o prawie jedną dziesiątą w relacji od pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. Łączny kapitał zakładowy nowo zarejestrowanych firm z udziałem kapitału zagranicznego wniósł niemal 140 mln zł. Jednakże w tym gronie tylko w przypadku 316 spółek przekraczał on lub był równy 100 tys. zł. Świadczy to o tym, że są to głównej mierze małe podmioty zakładane przez osoby fizyczne.

Po mazowieckim gruba kreska

Zagraniczni inwestorzy najbardziej upodobali sobie województwo mazowieckie. Stanowi ono lokalizację dla blisko połowy zakładanych przez nich firm i zostawia daleko w tyle pozostałe regiony. Zagraniczny kapitał przyciąga tutaj stolica oraz fakt, że jest to najbogatszy rejon naszego kraju. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują województwa dolnośląskie, śląskie i małopolskie. Najmniej podmiotów z obcym kapitałem założono, podając od końca w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim.

Liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w poszczególnych województwach, I – III kwartał 2014 r.

Województwo Liczba Odsetek (%)
MAZOWIECKIE 1 260 44,59
DOLNOŚLĄSKIE 232 8,24
ŚLĄSKIE 213 7,56
MAŁOPOLSKIE 205 7,28
WIELKOPOLSKIE 184 6,53
PODKARPACKIE 132 4,69
LUBELSKIE 112 3,98
POMORSKIE 112 3,98
ZACHODNIOPOMORSKIE 93 3,3
ŁÓDZKIE 82 2,91
LUBUSKIE 56 1,99
PODLASKIE 47 1,67
KUJAWSKO-POMORSKIE 32 1,14
OPOLSKIE 28 0,99
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 18 0,64
ŚWIĘTOKRZYSKIE 15 0,53

Opracowanie na podstawie informacji ze strony www.coig.com.pl

Wśród miast, które najchętniej są wybierane na siedzibę takich firm prym wiedzie Warszawa. Pozostałe miejsca na podium zajmują odpowiednio Kraków i Wrocław, który wyprzedza … Wólkę Kosowską. W tej ostatniej miejscowości zlokalizowane są centra logistyczne oraz handlu hurtowego, co tłumaczy wysokie zainteresowanie osób i podmiotów z obcym paszportem.

Na zachodzie są zmiany – Polska je odczuwa

Jak wskazuje raport COIG w Polsce aktualnie zarejestrowanych jest łącznie blisko 60 tysięcy spółek z udziałem kapitału zagranicznego, z czego aktywnych jest nieco ponad 49 tysięcy. Rosnąca liczba obcych firm prowadzących działalność na terenie naszego kraju jest wynikiem postępującej globalizacji i procesu wrastania Polski w struktury świata zachodniego. Przystąpienie do Unii Europejskiej było sygnałem dla wielu przedsiębiorstw wcześniej u nas nieobecnych, do rozszerzenia swoje działalności również o nasze terytorium. Większe otwarcie polskiej gospodarki sprawia, że staje się ona bardziej podatna na impulsy z zagranicy zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony część zachodnich firm ze względu na niższe koszty pracy decyduje się przenosić do Polski niektóre działy, zwłaszcza produkcję. Z drugiej krajowe podmioty muszą codziennie stawać oko w oko z większą i często silniejszą konkurencją. Ponadto odczuwana przez nas koniunktura gospodarcza jest w coraz większym stopniu zależna od tego co dzieje się poza granicami naszego kraju. Poprawa kondycji przede wszystkim w zachodniej części starego kontynentu odbija się pozytywnie na liczbie zamówień, jakie spływają do polskich przedsiębiorstw. Z kolei niższe tempo rozwoju w starych krajach UE może też negatywnie odbijać się na sytuacji polskiej gospodarki.

www.finasetak.blog.pl

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora





Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies