Elkomtech dołącza do grupy Apator- 24finanse


Home » Wieści z firm » Elkomtech dołącza do grupy Apator
Gru
24

23 grudnia 2013 roku Zarząd Apator S.A. podpisał Przedwstępną Warunkową Umowę nabycia 100% akcji spółki Przedsiębiorstwo Wdrożeń Postępu Technicznego „ELKOMTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Transakcja ma na celu uzupełnienie oferty grupy Apator o rozwiązania informatyczne oraz urządzenia z obszaru telemechaniki, umożliwiające tworzenie i dostawę kompleksowych systemów do automatyzacji pracy sieci przeznaczonych dla energetyki zawodowej.

Elkomtech S.A. jest wiodącym polskim dostawcą systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć, tj. od niskiego po najwyższe. Spółka prowadzi działalność od 25 lat, jest liderem technologicznym w zakresie rozwiązań automatyki stacji i sieci oraz ma istotny udział w rynku energetyki zawodowej. Elkomtech S.A. planuje osiągnąć w 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 53 mln zł, a EBITDA, po oczyszczeniu ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, 21 mln zł.

Apator S.A. wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi jest wiodącym polskim dostawcą systemów pomiarowych dla wszystkich rodzajów mediów (energia elektryczna, gaz, woda i ciepło), a także niskonapięciowej aparatury rozdzielczej. W ofercie dla energetyki zawodowej spółka posiada systemy informatyczne zarządzające majątkiem sieciowym oraz danymi odczytowymi z liczników energii elektrycznej (AMI – Advanced Metering Infrastructure). Podstawą oferty Apator S.A. są statyczne liczniki komunalne oraz aparatura łączeniowa niskiego napięcia. Jednocześnie, w związku z planowanym na lata 2014-2022 przezbrojeniem rynku europejskiego z rozwiązań tradycyjnych na rozwiązania inteligentne, spółka opracowała liczniki inteligentne w otwartym standardzie PRIME. Już w przyszłym roku Apator S.A. zamierza poszerzyć swoją ofertę o kolejne liczniki inteligentne oparte na innych otwartych standardach, co powinno ułatwić spółce dostęp do rynku krajowego, jak i Unii Europejskiej.

Połączenie kompetencji Apator S.A. i Elkomtech S.A. pozwoli na kompleksową obsługę klientów sektora energetycznego w szczególności w zakresie dostawy zintegrowanych rozwiązań informatycznych, takich jak centralny system sterowania i nadzoru siecią elektroenergetyczną, współpracujących z szeroką gamą urządzeń inteligentnych, do których zaliczyć można liczniki inteligentne, sterowniki, zabezpieczenia cyfrowe czy analizatory. Wieloletnie doświadczenia Apator S.A. w zakresie aparatury do łączenia, rozłączania i zabezpieczania sieci niskiego napięcia w połączeniu z osiągnięciami Elkomtech S.A. dotyczącymi inteligentnych urządzeń i systemów nadzoru pracujących w czasie rzeczywistym dla sieci średnich i wysokich napięć pozwoli w krótkim czasie na zaoferowanie klientom nowej wartości polegającej na dostarczeniu kompleksowego narzędzia do automatyzacji pracy całej sieci energetycznej na wszystkich poziomach napięć. Dzięki integracji systemów nadzoru i sterowania, AMI i zarządzania majątkiem sieciowym zwiększy się możliwość bieżącej diagnostyki sieci i elastycznego nią zarządzania.

– Biorąc pod uwagę długofalowe potrzeby naszych klientów związane z rozwojem sieci inteligentnych, łączących funkcję zdalnego sterowania i nadzoru ze zdalnym odczytem i zarządzaniem licznikami energii elektrycznej, postanowiliśmy zaktualizować strategię grupy Apator, w wyniku czego doszło do podpisania umowy zakupu akcji Elkomtech S.A. Szczegóły nowej strategii na lata 2014-2019 zostaną przedstawione w lutym 2014 roku – powiedział Andrzej Szostak, prezes zarządu Apator S.A. Przejęcie Elkomtech S.A. oznacza głębszą integrację podmiotów grupy, a także – w dłuższej perspektywie – istotne synergie, tak po stronie sprzedaży, jak i kosztów – dodał Andrzej Szostak.

Cena nabycia akcji Elkomtech S.A. wynosi 90 mln zł i zostanie odpowiednio pomniejszona o wartość długu netto lub powiększona o wartość gotówki netto według stanu na określony dzień roboczy przed dniem podpisania Umowy Przyrzeczonej. Aby transakcja doszła do skutku, swoją zgodę na przejęcie musi wyrazić Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies