Najlepszy rok Meritum Banku - 24finanse


Home » Wyniki spółek » Najlepszy rok Meritum Banku
Mar
14

Meritum Bank zakończył 2012 rok z ponad 6 mln zł zysku netto. Towarzyszyły temu wysokie, ponad 65-proc. dynamiki wzrostu portfela kredytowego oraz bazy depozytowej. Suma bilansowa Banku na koniec ubiegłego roku wynosiła 2,23 mld zł i była o 60 proc. wyższa niż przed rokiem. Plan na ten rok to podwojenie zysków.

Meritum Bank piąty kwartał z rzędu wypracował dodatni wynik finansowy. Zysk brutto Banku na koniec 2012 roku wyniósł 8 mln zł, zaś zysk netto 6,25 mln zł.

Zgodnie z naszym założeniem każdy kwartał ubiegłego roku zakończyliśmy na plusie. Na rynku niepozbawionym wyzwań  Meritum bardzo dynamicznie rośnie, utrzymując równocześnie niski poziom kosztów. Chcemy coraz śmielej zdobywać rynek i budować pozycję poprzez dobrą ofertę, a także innowacje – mówi Piotr Urbańczyk, prezes zarządu Meritum Banku.

Rozważna polityka w zakresie kosztów pozwoliła utrzymać je na niskim poziomie, 103 mln zł. Przełożyło się to na spadek wskaźnika kosztów do dochodów o 15 pp., do poziomu 52 proc. Suma bilansowa Banku na koniec 2012 roku wynosiła 2,23 mld zł i była o 60 proc. wyższa niż na koniec 2011 roku. Bank posiada stabilną bazę kapitałową – współczynnik wypłacalności na koniec ubiegłego roku wyniósł 14,9 proc. wobec 14,7 proc. 12 miesięcy wcześniej.

Meritum Bank kontynuował dynamiczny rozwój zarówno po stronie aktywów jak i depozytów. Portfel kredytów na koniec 2012 roku wynosił 1,8 mld zł, o 66 proc. więcej niż przed rokiem, zaś portfel depozytów 1,9 mld zł, co oznacza 65 proc. wzrost w porównaniu do 2011 roku.

Wysokie dynamiki wzrostu zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej pokazują, że na polskim rynku jest miejsce dla Banku specjalizującego się w wybranych segmentach rynku, a klienci potrafią docenić atrakcyjną ofertę i chętnie z niej korzystają – mówi Joanna Krzyżanowska, wiceprezes Meritum Banku.

Meritum Bank koncentruje się na obsłudze średniozamożnych klientów oraz małych i mikro firm, w szczególności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Bank ma także silną pozycję w obszarze sprzedaży pośredniej oraz ratalnej.

W tym roku Meritum będzie skupiać się przede wszystkim na rozwoju bankowości internetowej oraz usług dla małych i mikro firm. W najbliższym czasie Bank planuje uruchomić nową stronę internetową, za pośrednictwem której będzie m.in. prowadzić sprzedaż szerokiej gamy produktów bankowych, a także ubezpieczeń. Przygotowuje również projekt mobilnego banku Meritum.

Rozwiązanie to ma umożliwić zaspokojenie większości potrzeb klientów związanych z zarządzaniem swoimi finansami przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Jednym z jego wyróżników będzie dostępność aplikacji niezależnie od jakości połączenia oraz możliwość zarządzania swoimi finansami za pomocą komend głosowych (naturalne polecenia, nie hasła) – mówi Piotr Gawron, członek zarządu Meritum Banku.

W zakresie usług dla firm Bank będzie rozbudowywać swoją ofertę przy zachowaniu podstawowego założenia, jakim jest uproszenie formalności do minimum i umożliwienie ich załatwienia za pośrednictwem Internetu. Ważnym krokiem w tym procesie było wprowadzenie pod koniec 2012 roku rozwiązania umożliwiającego – zarówno klientom indywidualnym jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą – otwieranie rachunków online. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody weryfikacji danych klienta za pośrednictwem e-przelewu, w pełni funkcjonalny rachunek w Meritum Banku można otworzyć obecnie nawet w 15 minut.

Bank zamierza także utrzymać swoją silną pozycję rynkową w zakresie depozytów i planuje rozszerzać ofertę o nowe produkty inwestycyjne i oszczędnościowe, czego przykładem może być wprowadzona już polisolokata.

Kontynuowane są prace nad rozwojem projektu współpracy z siecią handlową Tesco. Obecnie Bank prowadzi punkty Tesco Finanse już w 68 hipermarketach. W tym roku planuje nadal zwiększać swoją obecność w punktach partnera, oferując te usługi w wybranych, mniejszych sklepach sieci. Prowadzony jest także pilotaż projektu rozszerzającego wachlarz usług dostępnych pod tym brandem.

Meritum Bank planuje również rozwój swojej sprzedaży i uruchomienie w 2013 roku 20 kolejnych placówek partnerskich. Na koniec 2012 roku Meritum miał 16 oddziałów własnych oraz 141 placówek partnerskich.

Liczymy, że te inicjatywy pozwolą nam na dalsze, istotne zwiększenie skali działania, dzięki czemu w 2013 roku podwoimy ubiegłoroczny wynik finansowy – podsumowuje Piotr Urbańczyk.

Wyniki finansowe
Meritum Banku w 2012 roku

dane w tys. zł

rok 2011

rok 2012

zmiana (w proc.)

Suma bilansowa

1 394 203

2 232 814

60%

Portfel kredytów

1 064 801

1 766 599

66%

Portfel depozytów

1 139 018

1 882 887

65%

Wynik na   działalności bankowej

121 595

198 671

63%

Koszty działania   banku (z amortyzacją)

-81 690

-103 869

27%

Wynik finansowy   brutto

-12 663

8 042

Wynik finansowy   netto

-11 967

6 252

Współczynnik   wypłacalności

14,74%

14,92%

+0,18 pp.

ROE netto (w proc.)

-6,71%

3,39%

+10,10 pp.

ROA netto (w proc.)

-1,14%

0,34%

+1,47 pp.

Wskaźnik koszty/dochody   (w proc.)

67,18%

52,28%

-14,90 pp.

Placówki (łącznie   własne i partnerskie)

107

156

46%

 

Rzecznik prasowy Meritum Banku

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies