100 tys. zł na założenie firmy na wsi dostępne już tylko lokalnie- 24finanse


Home » Finanse firmy » 100 tys. zł na założenie firmy na wsi dostępne już tylko lokalnie
Lip
31

Kończą się pieniądze, przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób zamieszkujących na terenach wiejskich, z podstawowej puli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ale osoby, które planują założyć na wsi firmę niezwiązaną z rolnictwem, ciągle mają szanse na zdobycie na ten cel 100 tys. zł w naborach lokalnych.

Limit środków w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” prawdopodobnie zostanie w całości wyczerpany w ramach złożonych dotychczas wniosków – wynika z najnowszych danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucji odpowiedzialnej za podział tychże środków. Dlatego też kolejny nabór wniosków w przypadku tego działania nie jest obecnie planowany – według ARiMR zapotrzebowanie wynikające z dotychczas zawartych umów oraz z wniosków znajdujących się jeszcze w trakcie weryfikacji znacznie przekracza budżet działania, wynoszący ok. 1,46 mld złotych. W ramach dotychczasowych czterech naborów, przeprowadzonych w latach 2008-2011, ARiMR przyjęła 29 tys. wniosków, w których ubiegano się o przyznanie 2,6 mld zł wsparcia. Do końca czerwca podpisano ok. 12 tys. umów na łączną kwotę ponad miliarda złotych.

Pieniądze dostępne lokalnie i na wybraną działalność

Nie oznacza to jednak, że osoby, które dopiero planują rozpoczęcie działalności na terenach wiejskich, nie mają już szans na zdobycie na ten cel nawet 100 tys. złotych. Wnioski o przyznanie pomocy na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej można bowiem składać również za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących na terenach gmin (PROW Oś 4 Leader). Według Moniki Kołaty z departamentu działań inwestycyjnych ARiMR, trzeba się jednak liczyć z tym, że w przypadku wsparcia za pośrednictwem LGD lokalnie będą preferowane poszczególne rodzaje działalności – na przykład w niektórych gminach największe szanse na otrzymanie dotacji mogą mieć firmy świadczące usługi turystyczne, a w innych – usługi innego typu.

Trwające lub planowane nabory wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW Oś 4 Leader (za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania)

woj. dolnośląskie

06.08.2012-31.08.2012 r. – Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 14.09.2012 r. – 28.09.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Lider A4

woj. kujawsko-pomorskie

30.07.2012-27.08.2012 r. – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

woj. lubelskie

23.07.2012-13.08.2012 r. – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”

13.08.2012 r. – 27.08.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

6.08.2012 r. – 3.09.2012 r. – Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

woj. małopolskie

24.07.2012 r. – 22.08.2012 r. – Podhalańska Lokalna Grupa Działania

woj. mazowieckie

10.07.2012 r. – 8.08.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Ciuchcia Krasińskich

27.07.2012 r. – 14.08.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Na Piaskowcu

14.08.2012 r. – 31.08.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy

woj. podkarpackie

6.08.2012 r. – 31.08.2012 r. – Lasowiacka Lokalna Grupa Działania

13.07.2012-06.08.2012 r. – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”

2.08.2012 r. – 22.08.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Lasovia

16.08.2012 r. – 14.09.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Prowent

woj. podlaskie

16.07.2012-14.08.2012 r. – Stowarzyszenie Królewski Gościeniec Podlasia

17.07.2012 r. – 14.08.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

woj. śląskie

13.07.2012 r. – 9.08.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Razem na Wyżyny

woj. wielkopolskie

23.07.2012 r. – 17.08.2012 r. – Lokalna Grupa Działania Wielkopolska Wschodnia

 

Wsparcie w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” przeznaczone jest dla rolników zamieszkujących w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, ubezpieczonych w KRUS minimum przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wsparcie może otrzymać nie tylko sam rolnik, ale także jego małżonek lub osoba „bliska rolnikowi”, minimum 16-letnia, która niekoniecznie musi zamieszkiwać w gospodarstwa rolnika – wystarczy, że będzie to bliskie sąsiedztwo. Pomoc na działalność nierolniczą przyznawana jest w formie refundacji. Wsparcie nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się m.in. wydatki na: przebudowę lub remont budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zakup maszyn, narzędzi i wyposażenia oraz zakup środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób. Pomoc jest udzielana między innymi z tytułu działalności w zakresie: usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót i usług budowlanych, usług turystycznych, transportowych, komunalnych, doradztwa lub informatycznych.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies