Pierwsza emisja obligacji Minox S.A.- 24finanse


Home » Obligacje_ » Pierwsza emisja obligacji Minox S.A.
Maj
04

Precyzyjnie i starannie zorganizowana pierwsza emisja obligacji Spółki zakończyła się sukcesem. Po długich i skrupulatnych przygotowaniach, dnia 12 kwietnia 2012 roku Zarząd spółki Minox podjął uchwałę o emisji obligacji serii A. Ich subskrypcja rozpoczęła się cztery dni później, a zakończyła 26 kwietnia 2012 r, kiedy to, na mocy uchwały Zarządu, obligacje zostały przydzielone 38 inwestorom . „Oferta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem a wśród inwestorów pojawiły się podmioty instytucjonalne” – informuje Tomasz Olszewski, Prezes Zarządu Minox S.A..

Spółka pozyskała prawie 5 milionów złotych emitując dwuletnie zabezpieczone obligacje, które spółka planuje wprowadzić na Catalyst, czyli system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.. Środki pozyskane z emisji pozwolą Spółce na realizację kolejnych inwestycji oraz umożliwią nadanie większej dynamiki jej rozwojowi.  Dobre wyniki finansowe w 2011 roku przekładają się na ambitne plany na rok następny.

„Uplasowanie prawie maksymalnej kwoty obligacji (spółka pozyskała 4,82 mln z planowanych 5 mln – przyp. redakcji) jest dowodem zaufania jakim obdarzyli nas inwestorzy w tak trudnych czasach.” – dodaje  Olszewski. Bez wątpienia jest to niemały sukces, zwłaszcza przy obecnej koniunkturze rynkowej.

Spółka Minox S.A. jest notowana na rynku NewConnect (MNX)  od niemal roku, debiutowała 10 maja 2011 r. Przedsiębiorstwo jest kompleksowym centrum zaopatrzenia budownictwa – oferuje nie tylko szeroką gamę profesjonalnych produktów budowlanych i materiałów wykończeniowych najwyższej jakości, ale także wszechstronne usługi uzupełniające. Spółka, dbając o fachowość i wysokie kompetencje, organizuje szkolenia dla współpracujących z nią firm wykonawczych. Angażuje się także w działalność charytatywną – wspiera „Monar” oraz domy dziecka.

Related posts:

, , , , , , , ,

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies