Złoty najsłabszy od 30 miesięcy.- 24finanse


Home » DM BOŚ » Złoty najsłabszy od 30 miesięcy.
Gru
14

W trakcie dzisiejszej sesji azjatyckiej złoty zanotował 30-miesięczne minima wobec euro osiągając 4,5976 PLN. Ponadto polska waluta osłabiła się do poziomu 3,5309 PLN w zestawieniu z dolarem. Kurs CHF/PLN osiągnął 3,7336 PLN. Złoty dynamicznie zniżkował z uwagi na kontynuację negatywnej tendencji na rynkach, najdobitniej wyrażonej w spadku EUR/USD aż o 1.01% w trakcie wczorajszej sesji. Minorowe nastroje spotęgowane zostały przez plotki, iż zapowiedziane cięcia oceny inwestycyjnej przez S&P dosięgną większą ilość krajowych i bankowych obligacji. W konsekwencji aktywa ryzykowne po raz kolejny znalazły się w niełasce inwestorów, tym samym redukowane były pozycje związane z złotym i polskim długiem. Rentowność obligacji 10-letnich na rynku wtórnym oscyluje pod psychologicznym poziomem 6,00%, gdzie wczorajsze zamknięcie wypadło na 5,946%.

Złotemu ponadto ciążyła wczorajsza informacja o obniżeniu perspektyw ratingu dla Czech, Bułgarii, Litwy i Łotwy. Inwestorzy szczególnie źle odebrali informację o zagrożeniu oceny Republiki Czeskiej, gdzie tamtejsza korona często używana jest benchmarkowo ze złotym. Sama informacja o możliwym obcięciu ratingu nie zagraża bezpośrednio Polsce. Niedawno uchwalony budżet na rok 2012r. wywołał pozytywne opinie ze strony przedstawicieli agencji ratingowych, gdzie w uzasadnieniach czytaliśmy, iż jest on zbieżny z aktualnym ratingiem A2/A- dla Polski.
Dodatkowo w trakcie wczorajszej sesji opublikowana została informacja, iż Węgry będą się starać o 15-20mld EUR pomocy od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Temat ten był już znany wcześniej jednak szacowało się, iż zapotrzebowanie wyniesie jedynie 10-15 mld EUR.
Przy kumulacji negatywnych informacji płynących zarówno z regionu jak z rynków globalnych złoty bez wsparcia ze strony polskich decydentów nie ma szans na umocnienie. Dlatego też w trakcie wczorajszej konferencji prasowej Premier Donald Tusk powiedział, iż ostatnie osłabienie złotego może mieć charakter spekulacyjny. Ponadto zaznaczył, iż nie wiązałby tego faktu bezpośrednio z mizernymi efektami szczytu w Brukseli. W perspektywie paru godzin słowa premiera wywołały stabilizację notowań złotego, jednak rynek dość szybko uznał tą dość niejasną „zapowiedź” interwencji jako możliwość zajęcia dalszych pozycji. Wypowiedź Tuska można traktować również jako zachętę dla zagranicznych inwestorów, aby Ci sprawdzili, czy taka stabilizacja (na „przyzwoitym poziomie”) rzeczywiście będzie mieć miejsce.
Ponadto w trakcie wczorajszej sesji poznaliśmy zaskakujący odczyt inflacyjny dla gospodarki polskiej. W ujęciu konsumenckim wskaźnik cen towarów i usług wzrósł do 4,8% r/r, wobec spodziewanej wartości 4,4% r/r. W dużej mierze powodem odczytu dużo powyżej oczekiwań jest słaby złoty, który dodatkowo spotęgował sezonowy efekt wzrostu cen żywności. Ponadto publikacja danych składowych pokazuje, iż nastąpił nagły skok cen w kategoriach paliw i ochrony zdrowia. Odczyt ten jednak pozostał bez wpływu na notowania złotego, ponieważ RPP w trakcie ostatnich komunikatów sygnalizowała, iż ryzyko inflacyjne jest drugorzędne w stosunku do zagrożenia płynącego dla gospodarki z zewnątrz. Rynek oczekuje, że inflacja powróci w ramy celu NBP (2,5% +/- 1%) w II-III kw. 2012r. Wtedy też dopiero spodziewany jest ruch ze strony RPP.
W trakcie dzisiejszej sesji warto śledzić publikacje NBP dotyczącą podaży pieniądza M3 za listopad. W ujęciu rocznym spodziewany jest odczyt o wartości 10,6% r/r w zakresie zmiany bazy monetarnej. Dużo ważniejszym wydaje się drugie wydarzenie, kiedy to będzie miała miejsce aukcja zamiany obligacji. Pozwoli ona uzyskać realną informacje z rynku o chęci obejmowania polskiego długu przez inwestorów.
Rynek testuje wytrzymałość polskich decydentów, gdzie wyraźne osłabienie złotego znajduje już bezpośrednie przełożenie w odczytach makroekonomicznych. Szacuje się, iż dopiero poziom 4,7-4,8 PLN za euro będzie stwarzał zagrożenie przekroczenia progu 55% przez dług publiczny/PKB. Jednocześnie decydenci wydają się czekać na odpowiedni moment wejścia na rynek ( być może moment wydania „wyroku” przez S&P?), aby podjęte działania miały rzeczywisty wpływ na notowania, a nie jedynie parogodzinny.

Konrad Ryczko
Analityk
Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Użyte w raporcie wykresy są integralną częścią platformy BOSSA FX, dostępnej dla Klientów Domu Maklerskiego DM BOŚ S.A. po podpisaniu stosownych umów o założenie rachunku inwestycyjnego. Więcej informacji na stronach www.bossafx.pl.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies