Itella Corporation raport finansowy za pierwsze półrocze 2011- 24finanse


Home » Giełdy zagraniczne, Wyniki spółek » Itella Corporation raport finansowy za pierwsze półrocze 2011
Sie
02

Okres styczeń-czerwiec 2011

W pierwszym półroczu 2011 sprzedaż netto Grupy Itella wyniosła 932,6 mln EUR, dla porównania w analogicznym okresie 2010 roku był to wynik 904,6 mln EUR. Operacje międzynarodowe stanowiły 33% całej sprzedaży netto (w 2010 r w analogicznym okresie 31%).
Grupa odnotowała stratę operacyjną w wysokości 3,4 mln zł,(w analogicznym okresie roku 2010 był to zysk operacyjnywysokości 12,1 milionów), co stanowi 0,4% (w 2010 roku 1,3%) sprzedaży netto.

• Sprzedaż netto działu Itella Mail Communication znajdowała się na stałym poziomie, podczas gdy rentowność znacznie zmalała. Główną przyczyną było dalsze zmniejszenie ilości dostarczanej poczty.
• Itella Information odnotowała nieznaczny wzrost sprzedaży, podczas gdy rentowność spadła.
• Itella Logistics zwiększyła przychody netto ze sprzedaży, niemniej poniżej oczekiwań.
• Fiński Parlament zatwierdził nową Ustawę Pocztową, która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2011 roku. Zgodnie z nową ustawą Itella Posti Oy jako spółka zależna Grupy Itella otrzymała licencję na usługi powszechne.

Okres kwiecień-czerwiec 2011

W okresie kwiecień-czerwiec Grupa Itella odnotowała sprzedaż netto wysokości 469,7 mln EUR (w 2010 roku w analogicznym okresie było to 450,6 mln Eur).
Grupa zanotowała stratę operacyjną 4,7 mln EUR, co stanowi 1,0% sprzedaży netto. W 2010 roku strata operacyjna wyniosła 6,3 mln EUR i stanowiła -1,4% sprzedaży netto, czyli 0,3 mln euro (w 2010 r 14,5 mln euro) kosztów restrukturyzacji.

Jukka Alho, prezes i dyrektor Grupy Itella powiedział:
„Rentowność grupy Itella w okresie styczeń-czerwiec była wyraźnie niezadowalająca, a wyniki poniżej naszych oczekiwań. W porównaniu z rokiem ubiegłym główną różnicę stanowi ostry spadek zysku podstawowych operacji pocztowych działu Itella Mail.

Rozwój komunikacji elektronicznej wpłynął na zmniejszenie ilości przesyłanych pocztą czasopism i gazet, co więcej nastąpiło to szybciej niż zakładaliśmy. W porównaniu z wieloma innymi krajami, w Finlandii ilość przesyłanych listów jest nadal wysoka, niemniej wzrost popularności tańszych listów, drugiej klasy miał znaczący wpływ na nasze obniżone przychody i rentowność. Pozytywnym akcentem stał się wzrost sprzedaży w sklepach internetowych, dzięki czemu zwiększył się wolumen dostarczanych paczek.

Itella Logistics nadal odnotowała stratę, mimo dobrego wzrostu sprzedaży netto. Sprzedaż netto i rentowność rosły szczególnie dobrze w Finlandii. Musimy poprawić naszą rentowność w Szwecji, Danii i Rosji.
W Rosji, sprzedaż netto rozwijała się dynamicznie, a stopień wykorzystania naszego magazynu w Moskwie był na dobrym poziomie. Rynek usług logistycznych w regionie Moskwy zbliża się do sytuacji, kiedy popyt przewyższa możliwości. Inne części Rosji dopiero zaczynają odżywać po kryzysie finansowym.

Itella Information przechodzi obecnie niezwykle ważny etap strategicznego rozwoju, w coraz większym stopniu koncentrując się outsourcingu usług administracji finansowej. Rentowność spadła ze względu na zmiany strukturalne tej części oraz ogólny trend spadkowy faktur drukowanych.

Zmiany strukturalne operacji pocztowych wymagają podjęcia przez nas szybkich kroków mających na celu zwiększenie kontroli. Dlatego też, musimy krytycznie przyjrzeć się wszystkim operacjom, także pod kątem zbycia ich części. W celu zapewnienia efektywnych usług pocztowych na terenie całej Finlandii musimy dostosować liczbę pracowników do aktualnego popytu na te usługi.

Nowa ustawa o usługach pocztowych kwestię ich finansowania pozostawia otwartą, decyzje będą podjęte później. Niemniej, nawet szybciej niż oczekiwano, zbliżamy się do dnia, kiedy dzisiejszy poziom ogólnokrajowych usług pocztowych nie może być dłużej utrzymywany wyłącznie z opłat wnoszonych przez klientów. Trzeba będzie podjąć ważne decyzje polityczne m.in.: czy jest dopuszczalne, aby dostosować poziom usług do obrotów z danym klientem albo czy usługi pocztowe mogą być częściowo finansowane z podatków.”

Informacje o Itella Information
Itella Information jako lider w zakresie elektronicznych procesów fakturowania w Europie pomaga firmom zwiększyć efektywność procesów przepływu informacji finansowych. Wśród oferowanych usług znajdują się rozwiązania służące efektywnemu przetwarzaniu faktur przychodzących, jak również ekonomiczna kosztowo ich dystrybucja w formie elektronicznej lub papierowej. Itella Information działa w kilkunastu krajach europejskich i zatrudnia około 2 000 specjalistów. Jej siedziba mieści się w Espoo w Finlandii. Grupa biznesowa Itella Information jest częścią Itella Group.

Informacje o Itella GroupItella Group dostarcza rozwiązania do zarządzania przepływem informacji i produktów. Itella działa w dziedzinie usług pocztowych, logistyki informacji oraz logistyki w krajach północnej i środkowej Europy, jak również w Rosji. Grupa zatrudnia 31 700 pracowników. W 2010 roku wartość sprzedaży netto osiągnęła 1,841 miliarda EURO. Siedziba Itella Group znajduje się w Helsinkach (Finlandia). Serwisy związane z przepływem i logistyką informacji są dostarczane pod marką Itella, zaś usługi pocztowe działające pod marką Posti (Fińska Poczta) skierowane są do odbiorców korporacyjnych i indywidualnych w Finlandii. Itella Group jest spółką skarbu państwa. Więcej informacji na stronie http://www.itella.fi/group/english.

Related posts:

, ,

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies