Dla kogo korzystna jest karta podatkowa?- 24finanse


Home » Podatki » Dla kogo korzystna jest karta podatkowa?
Lip
21

Karta podatkowa stanowi uproszczoną formę opodatkowania. Ze względu na brak wymogu prowadzenia ewidencji podatkowej posiada wielu zwolenników. Podatnik powinien jednakże wiedzieć, że nie jest to forma rozliczeń podatkowych przeznaczona dla każdego. Kto zatem powinien z niej skorzystać?

Największą zaletą karty podatkowej jest stała w ciągu roku wartość podatku, jaką należy zapłacić do Urzędu Skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca. Warto podkreślić, że płatność dokonywana jest za miesiąc poprzedni. Wyjątek stanowi tu grudzień, kiedy to podatek należy zapłacić do 28 dnia tego miesiąca. Wysokość miesięcznego zobowiązania względem fiskusa jest indywidualnie ustalana co roku przez naczelnika urzędu skarbowego, w oparciu o rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę pracowników oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy.

Jedynym obowiązkiem ciążącym na podatniku jest wystawianie rachunków i faktur, poświadczających dokonanie sprzedaży wyrobów, towarów oraz wykonanie usługi, a także przechowywanie kopii tych dokumentów przez okres 5 lat. Mimo ewidentnych korzyści nie każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tej formy opodatkowania.

Nie każdy podatnik może skorzystać z karty podatkowej
W myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wybór opodatkowania na podstawie karty podatkowej przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą małych rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Także przedsiębiorcy reprezentujący tzw. wolne zawody mogą skorzystać z tej uproszczonej formy opodatkowania.
Podatnik powinien wiedzieć, że szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej, w związku z którą można dokonywać rozliczeń podatkowych za pomocą karty, został zamieszczony w art. 3 oraz stosownych załącznikach do wyżej wymienionej ustawy.
Mimo, iż działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika znajdzie się w proponowanym przez ustawodawcę wykazie, należy pamiętać, że istnieje szereg dodatkowych warunków, znaczenie zawężających krąg uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania.

Dodatkowe warunki

Przede wszystkim, podatnik ubiegający się o możliwość dokonywania rozliczeń podatkowych w oparciu o kartę podatkową musi do 20 stycznia złożyć stosowny wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Musi on zawierać wskazanie prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że wniosek składa się jednorazowo.
Ponadto, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy, podatnik nie może prowadzić, innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że prowadząc działalność nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Wyjątek stanowią tu usługi specjalistyczne. Istotnym ograniczeniem, jest fakt, iż małżonek podatnika, prowadzącego rozliczenia podatkowe za pomocą karty, nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

Elżbieta Węcławik, analityk Tax Care

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies