Zysk netto Inwestycje.pl S.A. wzrósł w 2010 roku o 12%- 24finanse


Home » Wyniki spółek » Zysk netto Inwestycje.pl S.A. wzrósł w 2010 roku o 12%
Lut
16

Inwestycje.pl S.A. – niezależna spółka mediowa specjalizująca się w tworzeniu i zarządzaniu portalami o tematyce ekonomiczno-finansowej – po czterech kwartałach 2010 roku wypracowała blisko 10,1 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 0,6 mln zł zysku netto. W odniesieniu do tego samego okresu 2009 roku stanowi to wzrost  odpowiednio o 38% (7,3 mln zł) i 12% (0,54 mln zł). Wyniki te były wyższe od założonych przez spółkę prognoz finansowych.

W samym czwartym kwartale 2010 roku Inwestycje.pl S.A.  wygenerowała 4,31 mln zł przychodów oraz prawie 0,29 mln zł zysku netto w porównaniu do odpowiednio 2,83 mln zł i 0,65 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku.

Najważniejszym wydarzeniem IV kwartału 2010 roku był debiut Inwestycje.pl S.A. na rynku NewConnect. Pozyskane w ramach oferty prywatnej środki przeznaczyliśmy na realizację celów strategicznych, takich jak m.in. rozbudowa Pasażu Finansowego Inwestycje.pl. Zgodnie z założeniami, przełoży się to na wyniki finansowe dopiero od 2012 roku, jednakże już teraz pojawiają się przychody ze sprzedaży przekraczające pierwotne założenia. Ponadto koncentrowaliśmy się na bieżących działaniach operacyjnych mających na celu pozyskiwanie nowych klientów i maksymalizację przychodów z reklamy na prowadzonych przez spółkę serwisach internetowych – mówi Grzegorz Czapla, Prezes Zarządu Inwestycje.pl S.A.

Spółka podtrzymała zaprezentowane w Dokumencie Informacyjnym prognozy dotyczące wyników finansowych na 2011 rok. Przewidują one osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 12,9 mln zł oraz zysku netto przekraczającego 0,61 mln zł.

Czynnikiem korzystnie wypływającym na działalność spółki jest bardzo dynamiczny rozwój rynku reklamy internetowej. Internet nabiera też coraz większego znaczenia jako kanał sprzedaży. Powyższe pozytywne trendy mają swoje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie kampanii reklamowych realizowanych przez spółkę oraz w dynamicznie rosnącej liczbie instytucji finansowych współpracujących ze spółką w ramach Pasażu Finansowego Inwestycje.pl. Spodziewamy się dalszego umocnienia tych pozytywnych trendów w nadchodzących miesiącach, co powinno przełożyć się na wzrost wyników finansowych spółki w kolejnych kwartałach – zapewnia Grzegorz Czapla.

Wyniki finansowe Inwestycje.pl S.A.

Inwestycje.pl S.A. jest niezależną spółką mediową z segmentu nowoczesnych technologii. Tworzy grupę kapitałową, która konsoliduje przedsięwzięcia z rynku mediów internetowych, specjalizując się w działaniach medialno – wydawniczych z zakresu biznesu i inwestycji. W swojej działalności koncentruje się na prowadzeniu serwisów internetowych o profilu finansowym. Inwestycje.pl S.A. posiada kilkanaście portali o różnej tematyce, które skupiane są na internetowej platformie mediowej Spółki – Grupie Inwestycje.pl.

Kluczowymi portalami wchodzącymi w skład grupy są:

–       Inwestycje.pl
–       Waluty.com.pl
–       Kantory.pl
–       Fundusze24.pl

Głównym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż powierzchni reklamowej na portalach należących do grupy. Inwestycje.pl poprzez rozwój pasażu finansowego planują zwiększyć udział przychodów z tytułu promocji i reklamy produktów finansowych w Internecie.

Od 24 listopada 2010 roku spółka Inwestycje.pl S.A. jest notowana na rynku akcji NewConnect.

Inwestycje.pl SA

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies