Itella wyniki za rok 2010: Trudny rok, kontynuacja reform- 24finanse


Home » Giełdy zagraniczne, Wyniki spółek » Itella wyniki za rok 2010: Trudny rok, kontynuacja reform
Lut
18

• Sprzedaż netto Grupy Itella wyniosła łącznie 1 841,6 mln EUR (1 819,7 EUR w roku 2009 ), wykazując wzrost o 1,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. W walutach lokalnych spadek sprzedaży netto wyniósł 0,4%. Udział działalności międzynarodowej w sprzedaży netto wyniósł 32%.
• Zysk operacyjny z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł 38,1 mln EUR (46,7 mln EUR w roku 2009), czyli 2,1% (2,6%) sprzedaży netto. Zysk operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi wyniósł 55,3 mln EUR (86,3 mln EUR w roku 2009), czyli 3,0% (4,7%) sprzedaży netto. Zdolność płatnicza została dodatkowo poprawiona.
• Na wyniki finansowe wpłynęly koszty nadzwyczajne w wysokości 17,3 mln EUR związane z restrukturyzacją zatrudnienia (restrukturyzacja personelu 29.0 mln EUR i odpis wartości firmy 10,6 mln EUR).
• Itella Mail Communication zanotowałą spadek ilości listów, niemniej nie był on gwałtowny. Rentowność i sprzedaż netto obniżyły się.
• Itella Information zwiększyła sprzedaż netto. Rentowność pozostała na tym samym poziomie.
• W Itella Logistics ilość przewozów zaczęły wzrastać pod koniec roku. Sprzedaż netto wzrosła, straty operacyjne zmalały.
• Rada nadzorcza zaproponowała dywidendę w wysokości 4,4 mln EUR.
• Struktura prawna fińskich operacji zmieniła się w dniu 1 stycznia 2011 r., kiedy to fińskie operacje pocztowe zostały przeniesione do nowej spółki zależnej, Itella Posti Oy, należącej do grupy biznesowej Itella Mail Communication. W tym samym dniu rozpoczęła działanie spółka Itella Real Estate Oy, która przejmie całą własność nieruchomości w Finlandii w pierwszej połowie roku 2011.

Październik–grudzień 2010
• Grupa Itella Group odnotowała sprzedaż netto wysokości 508,9 mln EUR (491,0 mln EUR).
• Zysk operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi wyniósł 23,4 mln EUR (39,4 mln EUR), czyli 4,6% (8,0%) sprzedaży netto. Zysk operacyjny Grupy z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł 21,6 mln EUR (24,6 mln EUR), czyli 4,2% (5,0%) sprzedaży netto. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 17,1 mln EUR (22,2 mln EUR).

Jukka Alho, prezes i dyrektor generalny Grupy Itella:„Korzystny zwrot w światowej gospodarce wpłynął na działalność Grupy Itella z opóźnieniem i tylko w niektórych dziedzinach. Nie osiągnęliśmy zakładanego poziomu wyników finansowych, ale nasza zdolność płatnicza, i tak wysoka, wzrosła jeszcze bardziej.

Zyskowność Itella Mail Communication spadła ze względu na mniejszy przerób listów i rosnące koszty produkcji, a także bardzo umiarkowany wzrost cen. Redukcje zatrudnienia i inne środki zwiększania wydajności nie wystarczyły do skompensowania tych czynników. Biorąc pod uwagę spadek sprzedaży w operacjach pocztowych i powolny, długoterminowy rozwój pod względem ilościowym, mniejsza niż jednoprocentowa podwyżka cen opłat za listy okazała się niewystarczająca. W związku z tym, nowy rok zaczynamy od silnych nacisków cenowych.

Itella Information, nasza grupa biznesowa specjalizująca się w usługach fakturowania i zarządzania finansowego, rozwijała się zgodnie z naszą strategią. Odnotowano postęp w dziedzinie rozwiązań i ważne kontrakty zostały zawarte.

Itella Logistics miała dobre wyniki w drugiej połowie roku prowadzące do ogólnego wzrostu sprzedaży netto. Zwiększyło to zyskowność grypy biznesowej, chociaż wynik był nadal ujemny. Wyniki finansowe w dziedzinie logistyki będą w dalszym ciągu silnie zależeć nie tylko od rozwoju operacji w Finlandii i Skandynawii, lecz również w Rosji. Popyt na usługi ItellaNLC wzrastał, w szczególności w Moskwie wskaźnik wykorzystania usług magazynowych osiągnął obiecujący poziom w perspektywie roku 2011.

Nowa ustawa o usługach pocztowych, zgodna z dyrektywą pocztową Unii Europejskiej ma wejść w życie w Finlandii wiosną 2011 r. Jej celem jest promowanie konkurencji. Z punktu widzenia firmy Itella niezwykle ważne jest jasne, jednoznaczne określenie koncepcji usługi powszechnej (UP). Niemniej jednak, w Finlandii nadal nierozwiązane pozostają kwestie finansowania usług pocztowych w obszarach rzadko zaludnionych, objęte zobowiązaniem powszechności usług, ale nie dopuszczające działania na zasadach rynkowych.

Itella i fińskie organy nadzorcze mają bardzo różne poglądy na zasady księgowania kosztów usług pocztowych, a co za tym idzie, na ceny. Rozbieżności między stanowiskiem fińskich władz a interpretacją przeważającą w innych krajach UE będzie mieć szkodliwe reperkusje. Niezbędna jest klarowność w kilku podstawowych kwestiach, takich jak metody pokrywania kosztów sieci placówek pocztowych. W przeciwnym razie konieczne może okazać się ograniczanie kosztów prowadzenia sieci placówek pocztowych, w sposób niezgodny z oczekiwaniami obywateli Finlandii. Inne potencjalne zagrożenie to ewentualna konieczność alokacji kosztów prasy i innych użytkowników sieci doręczycielskiej w sposób, który może doprowadzić do problemów z finansowaniem usługi powszechnej”.

Podsumowanie roku 2010 w Polsce
„Firma Itella Information miała niezwykle udany rok w Polsce. Stworzyliśmy nowe działy, które wzmocnią naszą działalność i zapewnią dynamiczny wzrost w przyszłości. Milowym krokiem był zakup poznańskiej spółki Outsourcing Solutions specjalizującej się w outsourcingu procesów finansowych. W 2010 roku uruchomiliśmy także nowe usługi e-fakturowania oraz zbudowaliśmy centrum obsługi dla wszystkich klientów Itella Information z różnych krajów Europy. Bazując na naszych mocnych podstawach liczymy, że w roku 2011 Itella Information nadal będzie szybko rozwijać się w dziedzinie procesów zarządzania finansami jak również przetwarzania faktur zakupu i sprzedaży” powiedział Miikka Savolainen Dyrektor Generalny Itella Information Polska.

Informacje o Itella Information

Itella Information jako lider w zakresie obsługi procesów elektronicznego fakturowania w Europie pomaga firmom zwiększyć efektywność procesów przepływu informacji finansowych. Wśród oferowanych usług znajdują się rozwiązania służące efektywnemu przetwarzaniu faktur przychodzących, jak również ekonomiczna kosztowo ich dystrybucja w formie elektronicznej lub papierowej. Itella Information działa w kilkunastu krajach europejskich i zatrudnia około 2 000 specjalistów. Jej siedziba mieści się w Espoo w Finlandii. Sprzedaż netto w 2009 roku osiągnęła wartość 247 milionów EURO. Grupa biznesowa Itella Information jest częścią Itella Group.

Informacje o Itella Group

Itella Group dostarcza rozwiązania do zarządzania przepływem informacji i produktów. Itella działa w dziedzinie usług pocztowych, logistyki informacji oraz logistyki w krajach północnej i środkowej Europy, jak również w Rosji. Grupa zatrudnia 31 700 pracowników. W 2009 roku wartość sprzedaży netto osiągnęła 1,820 miliarda EURO. Siedziba Itella Group znajduje się w Helsinkach (Finlandia). Serwisy związane z przepływem i logistyką informacji są dostarczane pod marką Itella, zaś usługi pocztowe działające pod marką Posti (Fińska Poczta) skierowane są do odbiorców korporacyjnych i indywidualnych w Finlandii. Itella Group jest spółką skarbu państwa. Więcej informacji na stronie http://www.itella.fi/group/english.

Related posts:

, ,

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies