Saxo Bank: Prognozy dla Polski- 24finanse


Home » Gospodarka » Saxo Bank: Prognozy dla Polski
Sty
20

W 2010 r. polska gospodarka mocno się odbiła, napędzana solidnym popytem wewnętrznym. Globalna recesja z lat 2008 – 2009 uderzyła również w Polskę, jednak nie był to mocny cios, a gospodarka nie odnotowała spadku PKB w skali rocznej. Produkt Krajowy Brutto osiągnął natomiast dołek na poziomie 0,5% r/r w I kw. 2009 r. i od tego czasu rośnie – my spodziewaliśmy się, że przeciętny wzrost gospodarczy w 2010 r. osiągnie poziom 3,7%.

Popyt wewnętrzny odegrał istotną rolę w ożywieniu z 2010 r. – w przeciwieństwie do wielu innych krajów, w których istotny wkład w rozwój gospodarczy miał eksport. Spodziewamy się, że w 2011 r. konsumpcja będzie nadal rosnąć. Przyrost stanu zapasów, który w 2010 r. również miał poważny udział we wzroście gospodarczym, w 2011 r. będzie jednak maleć, i dlatego w tym roku spodziewamy się nieco niższego – ale nadal intensywnego – wzrostu PKB. Dobra kondycja gospodarki powinna przełożyć się na powstawanie nowych miejsc pracy – spodziewamy się, że do końca roku stopa bezrobocia spadnie z obecnego poziomu 11,7% do 11,1%.

Inflacja pod koniec 2010 r. nieco się odbiła, a my spodziewaliśmy się, że po kilku latach z inflacją znacznie przekraczającą 3% jej średnioroczny poziom w 2010 roku osiągnie 2,5 %. Na początku 2011 r. inflacja powinna utrzymać się na wysokim poziomie w związku z wywierającym presję na ceny wysokim popytem. Do tego dochodzi wprowadzona 1 stycznia 2011 r. podwyżka podatku VAT o 1%, która także będzie wywierać presję inflacyjną w pierwszym półroczu. Sugeruje to również, że można się spodziewać działań ze strony polskiego banku centralnego. Główna stopa procentowa przez cały 2010 r. utrzymywana była na poziomie 3,5%, jednak my oczekujemy w pierwszym półroczu 2011 r. zmierzających do powstrzymania inflacji podwyżek. W drugim półroczu trend inflacyjny powinien jednak nieco wyhamować wraz ze spowolnieniem gospodarczym i zmniejszeniem wpływu podwyżki VAT.

Sądzimy, że Polska znajduje się obecnie w dobrym położeniu, aby w 2011 r. wyprzedzić strefę euro, ponieważ popyt krajowy w połączeniu z eksportem do Niemiec będzie pobudzać aktywność gospodarczą. W tym roku spodziewamy się godnych szacunku 3,5% wzrostu PKB po 3,7% prognozowanych na 2010 r.

Polska prog. 2010 I kw. ‘11 II kw. ‘11 III kw. ‘11 IV kw. ‘11 prog. 2011
PKB r/r, % 3,7 3,9 3,6 3,4 3,0 3,5
Stopa bezrobocia % 12,1 11,9 11,6 11,3 11,1 11,5
Inflacja CPI r/r, % 2,5 3,1 3,4 3,2 3,0 3,2

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies