Przeciętne wynagrodzenie mięsieczne w kwartale w latach 2010-2011- 24finanse


Home » Wynagrodzenia » Przeciętne wynagrodzenie mięsieczne w kwartale w latach 2010-2011
Sty
09

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału w gospodarce narodowej w poszczególnych okresach 2010 roku wyniosło:

Okres obowiązywania
Wysokość
Podstawa prawna
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2010 r.
brak danych
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r. (M.P. nr , poz. ).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2010 r.
3.203,08 zł
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010 r. (M.P. nr 86, poz. 1015).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r.
3.197,85 zł
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r. (M.P. nr 57, poz. 774).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2010 r.
3.316,38 zł
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r. (M.P. nr 39, poz. 548).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwartale służy m.in. ustaleniu  podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy określeniu minimalnego wynagrodzenia uczniów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za kwartał stanowi stosunek sumy:

 • wynagrodzeń osobowych brutto,
 • honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę,
 • wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach,
 • dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej –
 •  – do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie.

  W badaniu nie uwaględnia się świadczenia osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.

  Dane ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

  Podstawa prawna:

  • art. 20 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224),
  • komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

  Related posts:

  ,

  Comments are closed.

  Niezbędnik inwestora

  Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
  Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
  Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
  Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

  Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
  Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
  W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies