Minimalne wynagrodzenie za pracę 1999-2014r.- 24finanse


Home » Wynagrodzenia » Minimalne wynagrodzenie za pracę 1999-2014r.
sty
09

Minimalne wynagrodzenie wskazuje przede wszystkim minimalną kwotę brutto, jaką firma musi zapłacić pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Data Wynagrodzenie Podstawa prawna
od 01.01.2014 r. 1680 zł Dz.U. z 2013 r. nr 194, poz. 1074
od 01.01.2013 r. 1600 zł Dz.U. z 2012 r. nr 194, poz. 1026
od 01.01.2012 r. 1500 zł Dz.U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141
od 01.01.2011 r. 1386 zł Dz.U. z 2010 r. nr 194, poz. 1288
od 01.01.2010 r. 1317 zł MP z 2009 r. nr 48, poz. 709
od 01.01.2009 r. 1276 zł MP nr 55, poz. 499
od 01.01.2008 r. 1126 zł Dz.U. 2007 nr 171, poz. 1209
od 01.01.2007 r. 936 zł Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1227
od 01.01.2006 r. 899,10 zł Dz.U. 2005 nr 177, poz. 1469
od 01.01.2005 r. 849 zł Dz.U. 2004 nr 201, poz. 2062
od 01.01.2004 r. 824 zł Dz.U. 2003 nr 167, poz. 1623
od 01.01.2003 r. 800 zł Dz.U. 2002 nr 200, poz. 1679
od 01.01.2002 r. 760
od 01.01.2001 r. 760
od 01.03.2000 r. 700
od 01.11.1999 r. 670
od 01.01.1999 r. 650

Uwaga:
Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego też, zatrudniony:

  • po raz pierwszy w roku 2011, nie może zarobić mniej niż 1.108,80 zł (80% z 1.386 zł).
  • po raz pierwszy w roku 2010, nie może zarobić mniej niż 1.053,60 zł. (80% z 1.317zł).
  • po raz pierwszy w roku 2008, nie może zarobić mniej niż 1020,80 zł (80% z 1.276 zł).
  • po raz pierwszy w roku 2008, nie może zarobić mniej niż 900,80 zł (80% z 1.126 zł).
  •  po raz pierwszy w roku 2007, nie może zarobić mniej niż 748,80 zł (80% z 936 zł).

Podstawa prawna:

art.4 i art.6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.).

Related posts:

Comments are closed.