Debiut ABS Investment na NewConnect w przyszłym tygodniu - 24finanse


Home » New Connect » Debiut ABS Investment na NewConnect w przyszłym tygodniu
Sty
28

Giełda podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki ABS Investment S.A., bielskiego doradcy finansowego. Według informacji, jakie spółka uzyskała z GPW, debiut planowany jest na wtorek, 1 lutego br. Do obrotu zostanie wprowadzonych 25 mln akcji spółki. Cena emisyjna wynosiła 0,12 zł za walor.

ABS Investment zapowiada debiut na najbliższy wtorek, 1 lutego. Wówczas do obrotu na alternatywnym rynku obrotu zostanie wprowadzonych 5 mln akcji serii A i 20 mln akcji serii B spółki ABS Investment S.A.

W listopadowej ofercie firma sprzedała 20 mln akcji po 0,12 zł za walor, uzyskując 2,4 mln zł na dalsze inwestycje. Z tej kwoty dotychczas wydatkowano niespełna 0,6 mln zł, głównie na akcje newconnectowej spółki Inbook S.A. ABS Investment S.A. to doradca finansowyi gospodarczy ale także inwestor na rynku papierów wartościowych – z bezpośrednich inwestycjach kapitałowych pochodzi 35% przychodów spółki za rok 2010. W tym kwartale ABS zamierza wprowadzić na alternatywny rynek cztery podmioty (Robinson Europe, Motor Trade Company, Polkap i LST Homes).

W 2009 r. spółka wypracowała 0,16 mln przychodów oraz 0,07 mln zł zysku netto. Za 2010 rok szacunkowe przychody ze sprzedaży wynoszą 0,7 mln zł a zysk netto 0,45 mln zł. Oznacza to wzrost  o ponad 600% r/r. Ponadto spółka posiada akcje spółek za blisko 1,5 mln zł i 1,8 mln gotówki. W pierwszym półroczu 2011 r. zysk netto powinien wynieść 0,4 mln zł.

Podstawowym kryterium wejścia kapitałowego ABS w daną spółkę jest synergia biznesów firm w portfelu, a następnie ścisła współpraca operacyjna tych podmiotów w celu zwiększenia kapitalizacji i poprawy ich wyników finansowych. Oznacza to, że ABS rekomenduje jednym spółkom z grupy usługi innych spółek, jak to ma miejsce np. w przypadku Auxilium – spółka stała się wiodącym audytorem sprawozdań finansowych pozostałych spółek z portfela ABS, a z kolei Liberty Group – agencją PRową. Skuteczną strategią ABS jest uczestniczenie w spółkach jako akcjonariusz oraz w radach nadzorczych tych spółek, wspierając i doradzając w zakresie rozwoju działalności danego podmiotu. Synergia działań jest również skuteczna w przypadku spółek, dla których ABS świadczy usługi i jednocześnie występuje jako inwestor kapitałowy. Tak było w przypadku notowanej na NC Inbook SA i przygotowującej się do debiutu spółki Robinson Europe SA. Model partnerski funkcjonuje sprawnie ze względu na komplementarność ofert  poszczególnych podmiotów. W przypadku, gdy efekty synergii nie są możliwe do osiągnięcia, ABS zapewnia pomoc      w zarządzaniu, opracowaniu strategii rozwoju, poszukiwaniu podmiotów do przejęcia czy fuzji.  Na lata 2010-2011 wartość inwestycji ABS we wszystkie podmioty szacowana jest na kwotę 3 do 5 mln zł.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies