PGE porządkuję strukturę właścicielską Grupy- 24finanse


Home » Wieści z firm » PGE porządkuję strukturę właścicielską Grupy
Gru
30

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Skarbu Państwa akcje spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 28 grudnia 2010r., Spółka zawarła ze Skarbem Państwa umowę, w wyniku której PGE nabyła:

– 69.582.441 akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) z siedzibą w Bełchatowie, stanowiących 10,69% w kapitale zakładowym spółki;

– 686.389 akcji spółki PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, stanowiących 13,87% w kapitale zakładowym spółki;

– 14.299.180 akcji spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, stanowiących 1,47% w kapitale zakładowym spółki.

Łączna wartość transakcji wynosi 3.098.387.214,39 PLN. Transakcja jest kontynuacją procesu konsolidacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej PGE. Transakcja dotyczy pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach Grupy PGE, które Skarb Państwa nabył w wyniku realizacji procesu konwersji akcji zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1367).

Po dokonaniu transakcji PGE posiada:

– 592.766.315 akcji spółki PGE GiEK, stanowiących 91,03% w kapitale zakładowym spółki (akcje stanowiące 7,88% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Obrót S.A.
a akcje stanowiące 0,02% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Energia Odnawialna S.A.);

– 4.914.495 akcji spółki PGE Obrót S.A., stanowiących 99,31% w kapitale zakładowym spółki;

– 97.817.580 akcji spółki PGE Dystrybucja S.A., stanowiących 10,05% w kapitale zakładowym spółki (akcje stanowiące 89,91% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Obrót S.A.).

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies