Impel Cleaning dokonał kolejnej akwizycji- 24finanse


Home » Wieści z firm » Impel Cleaning dokonał kolejnej akwizycji
Gru
08

Spółka Impel Cleaning podpisała umowę z Dalkią Łódź S.A., w wyniku której nabyła 100% udziałów w Spółce PHU Mix-EC Sp. z o.o. Roczne obroty Spółki Mix-EC kształtują się na poziomie 10 milionów złotych.
W umowie zawarte zostały gwarancje na świadczenie przez Mix-EC, na rzecz poprzedniego właściciela, usług z zakresu m.in. utrzymania porządku, do 2017 roku. Transakcja zrealizowana została ze środków własnych Spółki Impel Cleaning.

Zakupiona przez Impel Cleaning Spółka PHU Mix-EC Sp. z o.o. zajmuje się utrzymaniem porządku, zarówno na terenach wewnętrznych jak i zewnętrznych obiektów znajdujących się na obszarze łódzkich elektrociepłowni należących do Dalkii Łódź S.A. Spółka Mix-Ec Świadczy również usługi z zakresu gospodarki magazynowej, cateringu, a także obsługi w zakresie odzieży roboczej.

Zakup PHU Mix-EC Sp. z o.o. to kolejny krok na drodze realizacji przyjętych w strategii Impela działań mających na celu rozwój poprzez akwizycje.

 „To kolejna akwizycja podmiotu z sektora przemysłowego. Po udanym przejęciu trzech Spółek należących do Arcelor Mittal Polska, kontynuujemy aktywnie swoją działalność w branżach, w których widzimy możliwości wspierania polskiego przemysłu, tj. w energetyce, górnictwie oraz przemyśle ciężkim. Chcemy przejmować od naszych klientów działalności, które nie są dla nich podstawowym biznesem, i w których posiadamy główne kompetencje. Dzięki naszemu doświadczeniu i posiadanemu potencjałowi zapewniamy efektywniejszą realizację przejmowanych procesów, z których korzyści czerpią wszystkie jego strony.” – mówi Bogdan Dzik, Prezes Impel Cleaning. 

Impel reprezentuje w postępowaniu akwizycyjnym interesy nie tylko Klienta ale i strony pracowniczej. Niezwykle ważne jest bowiem przeprowadzenie działań z zachowaniem spokoju społecznego i poszanowaniem praw wszystkich uczestników procesu.

„Chciałbym podkreślić to na co ogromny nacisk kładł nasz partner – Dalkia Łódź i co w mojej ocenie zadecydowało o wyborze naszej Spółki jako inwestora. Kluczowym dla sukcesu w tego typu transakcjach są zarówno umiejętności przejmowania i zarządzania dużymi grupami pracowników jak i sam sposób integrowania nabytych podmiotów. Nasze doświadczenie i rozwiązania które stosujemy przekładają się na spokój społeczny co doskonale pokazuje przykład  Arcelor Mittal Polska. Potrafimy skutecznie i z poszanowaniem pracowników przeprowadzać procesy optymalizacyjne. Wyraźnie widzimy, że zależy na tym nie tylko nam ale i naszym partnerom. Obserwowaliśmy to zarówno w przypadku Dalkii Łódź jak i Arcelor Mittal Polska. Nie bez znaczenia jest oczywiście nasze doświadczenie akwizycyjne oraz fakt, że jesteśmy wiarygodnym i doświadczonym partnerem posiadającym potencjał ekonomiczny niezbędny do realizacji działań.” – mówi Bogdan Dzik, Prezes Impel Cleaning. 

Impel Cleaning nie poprzestaje na zakończonych już procesach. Szuka kolejnych możliwości rozwoju poprzez akwizycje i prowadzi kolejne negocjacje.

 „Prowadzimy negocjacje w sprawie kolejnych przejęć w branżach określonych przez Zarząd Spółki jako strategiczne, czyli energetyce, górnictwie oraz przemyśle ciężkim. Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów dotyczących kolejnych dwóch akwizycji, które planujemy zakończyć w przyszłym roku. Jedną akwizycję planujemy również przeprowadzić poza granicami naszego kraju.” – mówi Bogdan Dzik, Prezes Impel Cleaning. 

Dalkia Polska to największy prywatny operator sieci ciepłowniczych, obecny w czterdziestu miastach w Polsce. Dalkia Łódź S.A. jest kontynuatorem 100 letniej tradycji łódzkiej energetyki. Wytwarza ciepło, energię elektryczną i jest liderem lokalnego rynku.

Grupa Impel

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies