Stopy procentowe w Polsce bez zmian - 24finanse


Home » TMS Brokers » Stopy procentowe w Polsce bez zmian
Kwi
28

W trakcie dzisiejszej sesji europejskiej negatywne nastroje wokół sytuacji fiskalnej słabiej rozwiniętych państw strefy euro nieco się zmniejszyły, co najlepiej widać w notowaniach obligacji tych krajów (rentowności odnotowały spadek w porównaniu z wczorajszymi poziomami). Wciąż jednak oddziałują one na światowe rynki. Awersja do ryzyka utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Próby większego odreagowania ostatniego spadku kursu EUR/USD jak na razie kończą się niepowodzeniem. Wartość euro względem dolara zdołała dzisiaj co prawda dotrzeć w okolice poziomu 1,3270, jednak szybko powróciła po tym ruchu pod 1,3200.
Sytuacja rynkowa w kolejnych dniach będzie zależeć od tego, jak szybko zostanie udzielone wsparcie finansowe dla Grecji. Jak na razie największy opór stawiały w tej kwestii władze Niemiec. Dzisiaj o godz. 16.45 kanclerz tego kraju, po zakończeniu spotkania z przedstawicielami UE i MFW, wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Można oczekiwać, że stanowisko Niemiec ulegnie przynajmniej niewielkiemu złagodzeniu, co powinno przyspieszyć proces udzielenia wsparcia Grecji. Dostarczenie temu krajowi niezbędnych do pokrycia zobowiązań środków (w ciągu trzech lat może on otrzymać nawet 120 mld EUR) powinno na pewien czas złagodzić negatywne nastroje wokół mniej rozwiniętych państw strefy euro i tym samym zmniejszyć poziom awersji do ryzyka na rynkach. W takich warunkach trudno może być również o większe spadki kursu EUR/USD.
Dzięki dzisiejszemu niewielkiemu zmniejszeniu się obaw o sytuację fiskalną m.in. Grecji osłabienie złotego wyhamowało. Kurs EUR/PLN skonsolidował się wokół poziomu 3,9400. Złoty nie zareagował na zgodną z oczekiwaniami decyzję Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych w Polsce na dotychczasowym poziomie. Również oficjalny komentarz do tej decyzji nie przyniósł większych zmian. Rada powtórzyła w nim stwierdzenie, że prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej i poniżej celu na poziomie 2,5% w średnim terminie należy uznać za jednakowe.
Dzisiaj decyzję w sprawie stóp podejmie jeszcze amerykański Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). Podobnie jak w Polsce, również w USA koszt pieniądza prawdopodobnie pozostanie na dotychczasowym poziomie. Taka decyzja, jak i oficjalny komentarz do niej prawdopodobnie nie przyniosą trwałej reakcji kursu EUR/USD. Chwilowy wzrost zmienności jest jednak możliwy.

Sporządził:
Tomasz Regulski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies