Stanowisko FPZ w sprawie wprowadzenia kas fiskalnych do gabinetów lekarskich- 24finanse


Home » Podatki » Stanowisko FPZ w sprawie wprowadzenia kas fiskalnych do gabinetów lekarskich
Mar
31

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia reprezentująca podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę zdrowotną pozytywnie ocenia inicjatywę wprowadzenia kas fiskalnych do gabinetów lekarskich za tzw.”usługi medyczne”.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej części środowiska medycznego, która od wielu lat domaga się transparentności, jak i pełnej informacji o przepływie środków finansowych ponoszonych przez Państwo na świadczenia zdrowotne.

Poparcie dla wprowadzenia kas fiskalnych dla lekarzy, winno być poprzedzone wprowadzeniem odpowiedniej stawki VAT [np. 0%] za usługi medyczne oraz wprowadzeniem ulg podatkowych dla obywateli za ponoszone koszty leczenia.

Obecnie „usługi medyczne” są ostatnim ogniwem w systemie podatkowym ( zwolnienie z podatku Vat) z czym wiąże się brak możliwości zwrotu należnych kwot dla przedsiębiorców wynikających z różnicy podatku VAT. Są takie środki finansowe, które mogą przyczynić się w znacznym stopniu do poprawy finansowej przedsiębiorstw medycznych.

Innym zagadnieniem jest ewidencja usług medycznych w prywatnych gabinetach lekarskich – wydaje się oczywistym, że wprowadzenie pełnej ewidencji finansowej przyczyni się do rzetelnej oceny środków finansowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne w Polsce.
Reasumując, Stanowisko Federacji PZ popierające wprowadzenie kas fiskalnych w gabinetach zmierza do uregulowania spraw finansowo – skarbowych w ochronie zdrowia, co pozytywnie wpłynie na:
1. przepływ pełnej informacji i poczucie przejrzystości systemu;
2. ujednolicenie zasad dla świadczeniodawców – faktyczna regulacja podatkowo – finansowa;
3. pełną informację o systemie i rzeczywistych środkach finansowych w nim funkcjonujących, aby rozmowy o nakładach z publicznych środków nabrały rzeczywistego wymiaru.

Federacja PZ chce, aby było powszechnie wiadomo, ile kosztuje (zarówno z pieniędzy publicznych jak i prywatnych) polski system ochrony zdrowia i które miejsce w tej kwestii zajmujemy w Europie.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies