Centrum Klima zrealizowała prognozy finansowe- 24finanse


Home » Wyniki spółek » Centrum Klima zrealizowała prognozy finansowe
Mar
15

Centrum Klima – wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – w 2009 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 71,7 mln zł, realizując tym samym zapowiadane prognozy finansowe w 101,5%. Zysk netto wyniósł 6,7 mln zł (realizacja prognozy w 95,8%), co pozwoliło uzyskać marżę netto na poziomie 9,4%.
Rok 2009, mimo niełatwej sytuacji ekonomicznej w kraju, był dla Centrum Klima czasem stabilnego rozwoju. Spółka konsekwentnie umacniała na rynku polskim status wiodącej firmy w zakresie dystrybucji i produkcji elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jak również znaczącego podmiotu działającego na rynku Unii Europejskiej.

Centrum Klima osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 71,7 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do 2008 roku o 5,5%. Na wielkość osiągniętych przychodów istotny wpływ miało osłabienie gospodarcze i wahania kursów walut, które były odczuwalne dla spółki w I kwartale 2009 roku.
„Przygotowując prognozy na 2009 rok uwzględniliśmy takie czynniki, jak kryzys finansowy i związane z nim wstrzymanie finansowania nowych inwestycji w Polsce, jak też w Europie Zachodniej, warunki meteorologiczne, zwiększenie zatrudnienia, niestabilne kursy walut czy zmiany cen surowców. Jednak ich skala i dynamika okazały się większe niż zakładaliśmy. Mimo to wyniki finansowe za 2009 roku oceniamy jako zadowalające, szczególnie na tle branży, w tym lidera branży europejskiej LINDAB A.B., który będąc największym podmiotem europejskim w branży wentylacyjnej wyznacza obiektywny obraz rynku. Wyniki Centrum Klima wskazują, że spółka w 2009 roku, konsekwentnie realizując zakładaną strategię rozwoju, wybroniła się przed dotkliwymi skutkami kryzysu i umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając zdecydowanie większy udział w rynku polskim, jak też zwiększając swoją pozycję na rynkach europejskich” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

W 2009 roku priorytetem Centrum Klima była konsekwentna realizacja zaplanowanych inwestycji. Spółka regularnie wprowadzała innowacyjne rozwiązania technologiczne, dzięki którym poszerzyła i uatrakcyjniła ofertę produktową, a w efekcie zwiększyła konkurencyjność w branży. Na przestrzeni 2009 roku Centrum Klima zakupiła 7 nowoczesnych maszyn produkcyjnych o łącznej wartości 3,19 mln zł. Dzięki realizowanym inwestycjom w moce produkcyjne w 2009 roku udział produkcji własnej w przychodach ze sprzedaży wzrósł z 18% w 2008 roku do 22% w 2009. Natomiast udział produkcji własnej w eksporcie wzrósł z 43% w 2008 roku do 48% w 2009. Obecnie działalność produkcyjna firmy prowadzona jest w oparciu o nowoczesny park maszynowy uznanych międzynarodowych producentów (m.in. Spiro czy Omera).

W całym roku wzrosła także sprzedaż zagraniczna Centrum Klima do poziomu 23% przychodów ogółem, czyli o 43% w porównaniu do roku 2008. Wzrost sprzedaży eksportowej jest efektem zdobywania zaufania europejskich odbiorców dzięki wysokiej jakości produktów oraz konkurencyjności cenowej. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%.
Strategicznym celem Centrum Klima na 2010 rok jest utrwalenie statusu jednego z liderów rynku w zakresie dystrybucji i produkcji elementów systemów wentylacji i klimatyzacji w Polsce, jak również znaczącego podmiotu działającego na rynku Unii Europejskiej. Spółka zamierza realizować ten cel przez systematyczne zwiększanie wielkości sprzedaży oferowanego asortymentu, w oparciu o rozbudowę bazy logistyczno-produkcyjnej. W celu realizacji tych założeń spółka będzie jednocześnie dążyła do zwiększenia rentowności prowadzonej działalności.

„W 2009 roku kontynuowaliśmy przygotowanie budowy nowego kompleksu magazynowo-produkcyjno-buirowego w Wieruchowie, na co przeznaczyliśmy 352 tys. zł. W grudniu 2009 podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą firmą Skalski, która opiewa na 15,3 mln zł, czyli o ponad 3,5 mln zł mniej niż zakładaliśmy. Budowa rozpoczęła się w styczniu 2010 i przebiega – mimo trudnej zimy – zgodnie z harmonogramem, zakończy się w licu 2010 roku” – dodaje Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

W 2010 roku Centrum Klima planuje kontynuację rozpoczętych inwestycji. Zostaną one sfinansowane ze środków pieniężnych pochodzących z emisji akcji w październiku 2009 roku, w wyniku której spółka pozyskała 31,5 mln zł:
· wybudowanie i wykończenie nowej siedziby w Wieruchowie;
· dalsza rozbudowa parku maszynowego;
· rozbudowa systemu informatycznego klasy ERP o kolejne moduły, m.in. do obsługi magazynu wysokiego składowania.
Założona przez Centrum Klima strategia działania i jej konsekwentna realizacja sprzyja spółce w systematycznym zwiększaniu przychodów i wyników finansowych. Na najbliższym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Klima podjęta zostanie uchwała o podziale zysku za rok obrotowy 2009. Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł na każdą akcję, przy czym za 2008 rok firma wypłaciła 0,30 zł na każdą akcję.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies